W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Jasielski zrealizował kolejną inwestycję - „Adaptacja poddasza w bursie międzyszkolnej na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”

Powiat Jasielski zrealizował kolejną inwestycję - „Adaptacja poddasza w bursie międzyszkolnej na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”

Właśnie zakończono kolejną, niezwykle ważną inwestycję „Adaptacja poddasza w bursie międzyszkolnej na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”.

Zadanie obejmowało przebudowę nieużytkowanego poddasza bursy na pomieszczenia internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle.

Dach budynku bursy został przebudowany i ocieplony. Również ściany ocieplono i obudowano płytami karton-gips. Wykonano także nowe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Wybudowano również podjazd dla osób niepełnosprawnych, drogę pożarową i plac manewrowy.

Wskutek przeprowadzonych prac na poddaszu budynku bursy powstały pomieszczenia dla
24 niepełnosprawnych wychowanków objętych opieką całodobową SOSW w Jaśle. Znajduje się tu m.in. osiem sypialni, dwie sale świetlicowe, gabinety rewalidacyjne, zaplecze sanitarne i socjalne oraz pokoje dla wychowawców.

W celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, na początku bieżącego roku, w budynku zamontowany został dźwig osobowy o napędzie elektrycznym.

Wykonawcą robót budowlanych była forma ENERGODOM Zbigniew Gotfryd z Jasła.

Ogólna wartość inwestycji w bursie to 3 747 220 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 800 000,00 zł oraz PEFRON w wysokości 150 000,00 zł.

Internat dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle jest integralną częścią szkoły. Stwarza korzystne możliwości realizacji świadomego procesu wychowania i opieki specjalnej. Spełnia on rolę środowiska wychowawczego i przejmuje obowiązki domu rodzinnego na czas pobytu wychowanków w Internacie.

Dzięki wewnętrznej organizacji i zapleczu materialnemu internat zapewnia podopiecznym warunki dla ich właściwego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, przygotowując tym samym do życia w społeczeństwie.

Internat jest placówką współdziałającą w zakresie opieki i wychowywania rewalidacyjnego dzieci, objętych opieką ciągłą. Jego działalność w znacznym stopniu podporządkowana jest pracy szkoły, wytycznych i regulaminom szkolnym.

Wychowankowie wdrażani są do samodzielności w małych grupach wychowawczych. Sprawujący opiekę specjaliści stwarzają każdemu możliwości indywidualnego rozwoju – ich zdolności, zainteresowań, wprowadzają w system oczekiwanych wartości i norm społecznie akceptowanych.

W wydarzeniu tym, oprócz dyrekcji i pracowników SOSW w Jaśle, uczestniczyli: Marta Oleszkowicz asystentka Europosła Bogdana Rzońcy, Iwona Trawińska asystentka Senator Alicji Zając,  Adam Pawluś Starosta Jasielski , Robert Snoch Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Krośnie, Irena Baciak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle, ks. Tadeusz Paszek Proboszcz Parafii Św. Stanisława BM w Jaśle, ks. Piotr Sałek Proboszcz parafii w Bączalu, ks. Marek Jaworski.  

Podczas uroczystości odczytano, załączone poniżej, listy nieobecnych z powodu pełnionych obowiązków Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Starosty Dębickiego Piotra Chęcieka.

Materiały

List Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy
List​_Posła​_do​_Parlamentu​_Europejskiego​_Bogdana​_Rzońcy.pdf 0.08MB
List Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart
List​_Wojewody​_Podkarpackiego​_Ewy​_Leniart.pdf 0.07MB
List Starosty Dębickiego Piotra Chęcieka
List​_Starosty​_Dębickiego​_Piotra​_Chęcieka.pdf 0.07MB

Wideo

Zdjęcia (28)

{"register":{"columns":[]}}