W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat o naborze wniosków w ramach "Płatności dla małych gospodarstw"

Komunikat - Płatność dla małych Gospodarstw

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa infotmuje, że do 31 sierpnia 2024 r., rolnicy mogą ubiegać się o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw, jeżeli łączna powierzchnia:

  • gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha,
  • użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 r., wynosi nie więcej niż 5 ha.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Jeżeli żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw rolnik we wniosku o przyznanie płatności za ro 2024 ubiegał się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) płatność ONW, ekologiczną, i rolno środowiskowo-klimatyczną czy zalesieniową wówczas poza ryczałtem może otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności.

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość w złotych kwoty 225 ero/ha (w 2023 r. stawka wynosiła 1041,37 PLN/ha), powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów. Należy zaznaczyć, że jeżeli rolnik składając wniosek o dopłaty bezpośrednie ubiega się jedynie o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną, to na pewno korzystniej będzie wystąpić o ryczałtową pomoc dla małych gospodarstw.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw można złożyć w terminie do 31 sierpnia 2024 r. w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, wybierając we wniosku lub zmianie do wniosku załącznik: Z0296 - Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw oraz dodać skan uzupełnionego i podpisanego Wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, którego wzór dostępny jest na stronie www.gov.pl/web/arimr.

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełnienia wszystkich warunków określonych dla innych płatności.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}