W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zespół Szkół Zawodowych z patronatem firmy PRONAR

20.10.2021

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce nie ustaje w wysiłkach na rzecz rozwoju zawodowego swoich uczniów. Poza realizacją projektów umożliwiających uczestnictwo w płatnych stażach, wyjazdach zagranicznych, dodatkowych kursach kwalifikacyjnych i przedmiotowych, szkoła aktywnie współpracuje z czołowymi przedsiębiorstwami z regionu. We wrześniu br. Zespół Szkół Zawodowych podpisał umowę patronacką z firmą PRONAR. Zyskają przede wszystkim uczniowie.

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Hajnowskim

Przedsiębiorstwa PRONAR specjalnie nikomu nie trzeba przedstawiać – lider nowoczesnej myśli rolniczej i przemysłowej na skalę krajową i międzynarodową, od wielu lat wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie. A od września br. objął patronatem Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Dla uczniów szkoły oznacza to łatwiejszy start u progu kariery zawodowej i realną pomoc jeszcze w trakcie nauki. Co ważne, patronatem objęte zostały wszystkie profile technikum.  

Katalog form wsparcia przewidzianych w ramach umowy patronackiej jest bardzo różnorodny. Uczniowie już na etapie nauki zapoznają się z warunkami pracy i profilem działalności firmy PRONAR poprzez udział w wizytach studyjnych i praktykach zawodowych na terenie zakładów przedsiębiorstwa. Ponadto szkoła otrzyma wsparcie w rozwoju szkolnictwa zawodowego: w zakresie działalności pracowni CNC oraz pracowni spawalnictwa, poprzez współorganizację w szkole kół zainteresowań i dodatkowych zajęć, zgodnie z profilem działalności PRONARU oraz zakup materiałów dydaktycznych w postaci np. podręczników, w celu doposażenia pracowni.

Stypendia i inne formy pomocy materialnej dla uczniów

Na tym nie koniec – oferta PRONARU przewiduje bezpośrednie wsparcie materialne uczniów.  Zarząd spółki z Panem Sergiuszem Martyniukiem na czele docenia pracowitość i zaangażowanie, stąd dla uczniów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce przewidziano liczne benefity. Przedsiębiorstwo zamierza sfinalizować wypłatę stypendium w wysokości 200 zł (w rozliczeniu semestralnym) najlepszym uczniom klas technikum – wsparcie otrzymają dwie osoby z każdej klasy technikum mechanicznego, informatycznego i logistycznego oraz najlepsi uczniowie z technikum budowlanego, żywienia i usług gastronomicznych – w przypadku tych profili po jednej osobie z każdej klasy. Kryteria przyznania stypendium to średnia ocen z przedmiotów zawodowych minimum 4,5 i więcej.

Ponadto dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy objętej patronatem będzie mogło skorzystać z oferty Ośrodka Szkolenia Lotniczego Pronar ze zniżką, a ci z przyszłych techników, którzy odbędą praktyki i uzyskają 100% frekwencji oraz wysoką ocenę, otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo absolwenci szkoły, którzy po zakończeniu nauki zdecydują się na podjęcie pracy w firmie PRONAR, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie studiów zaocznych.

Celem zawarcia umowy jest obustronne dążenie do poprawy praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie przez uczniów umiejętności potrzebnych na rynku pracy oraz przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia - mówi Dyrektor ZSZ Mirosława Szpilko.

Sfinalizowanie umowy to duży sukces szkoły – placówka idzie z duchem czasu, kładąc nacisk na naukę praktycznych umiejętności w środowisku zawodowym.

Innowacyjność, technologiczny rozwój i postęp – to główne kierunki rozwoju firmy PRONAR. Jestem pod ogromnym wrażeniem rozwoju przedsiębiorstwa, które pod kierownictwem Pana Sergiusza Martyniuka jest obecne na rynku ponad 30 lat. Cieszę się, że przedsiębiorstwo chce się dzielić swoim dorobkiem i doświadczeniem z młodymi ludźmi, chce w nich inwestować, rozumiejąc, że to przyszłość naszego regionu. PRONAR już aktywnie współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce i cieszę się, że nasi uczniowie jeszcze na etapie nauki mają kontakt z nowoczesną myślą technologiczną i miejsce pracy, bez konieczności wyjeżdżania z regionu. Dynamika postępu firmy PRONAR to ważny czynnik stabilizacji gospodarki Powiatu Hajnowskiego, przekładający się na demografię i ekonomię regionu. Dziękuję Panu Sergiuszowi Martyniukowi za wieloaspektową współpracę i pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Wyrazy podziękowania kieruję także do Dyrekcji szkoły – Pani Mirosławy Szpilko oraz  nauczycieli szkoły za kreatywność i finalizowanie kolejnych działań na rzecz kształcenia przyszłych kadr – podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

A skoro mowa o działaniach – szkoła nie osiada na laurach, o kolejnych inicjatywach będziemy informować!

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}