W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zespół Szkół Zawodowych realizuje kolejny projekt edukacyjny

07.07.2021

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce pozyskał środki na realizację kolejnego projektu rozwijającego zawodowe kompetencje i umiejętności uczniów. Przyszli technicy wzięli udział w m.in. dodatkowych zajęciach i kursach kwalifikacyjnych a także zawodowych stażach. Na nowy rok szkolny planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

2,1 mln zł na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja" ruszył w kwietniu 2021 r., dzięki czemu jeszcze na finiszu roku szkolnego udało się rozpocząć szereg działań i form wsparcia dla uczniów technikum.

Pomimo tego, iż projekt ruszył z niezależnym od szkoły, półrocznym opóźnieniem, to szkoła i powołany zespół projektowy dołożył wszelkich starań o możliwie jak najszybszą jego realizację – zależało Nam, by z działań zaplanowanych w projekcie skorzystać mogli nasi obecni maturzyści – tłumaczy Mirosława Szpilko, Wicedyrektor ZSZ.

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów maturalnych

Pierwszą grupą działań, zrealizowanych w ramach projektu były więc zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i minimalizujące dysproporcje między uczniami. Maturzyści wzięli udział w zajęciach wyrównawczych, statystyka uczestników prezentuje się następująco:

 • matematyka rozszerzona – 12 uczniów;
 • matematyka podstawowa – 12 uczniów;
 • język polski – 8 uczniów;
 • język angielski – 5 uczniów;
 • fizyka – 6 uczniów.

Analizując wyniki egzaminów maturalnych, należy stwierdzić, iż trzydziestogodzinne dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, pomogły usystematyzować i utrwalić zdobywaną przez cztery lata wiedzę, a co za tym idzie, osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na egzaminie dojrzałości – tłumaczy Mirosława Szpilko, Wicedyrektor ZSZ - Ponad połowa abiturientów zdała egzamin maturalny bez konieczności poprawki w sierpniu.

W zajęciach wyrównawczych - z matematyki, wzięli także uczniowie klas pierwszych – łącznie 22 osoby.

Wiedza z obsługi specjalistycznych programów już na etapie nauki w szkole średniej

Przyszli technicy – w zależności od kierunku, już na etapie nauki w szkole średniej mogli podszkolić swoje umiejętności IT poprzez udział w labolatorium technologii informacyjno-komunikacyjnym (ICT). W ramach tego, podczas czterdziestogodzinnych zajęć dziesięciu przyszłych informatyków poznało zasady tworzenia stron www. Skorzystali także przyszli budowlańcy: 10. uczniów wzięło udział w zajęciach laboratorium CAD/CAM, a kolejne10 osób – w laboratorium SOLID EDGE (programy przeznaczone do tworzenia parametrycznych modeli 3D).

Uczniowie ZSZ zarabiają pierwsze pieniądze i poznają rynek pracy

Równolegle szkoła rozpoczęła realizację kolejnych działań w ramach projektu tj. podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. W ramach tego odbyły się:

 • warsztaty kształtowania pracy zespołowej – 15 uczniów;
 • warsztaty kreatywności – 15 uczniów;
 • warsztaty DESIGN THINKING –15 uczniów.

Ponadto, od 24 maja ruszyły również zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowo – edukacyjnego, podczas których określane i analizowane były predyspozycje zawodowe uczestników zajęć. Za teorią idzie także praktyka – podczas tegorocznych wakacji uczniowie mają okazję zarobić pierwsze własne pieniądze i poznać realia rynku pracy! W przedsiębiorstwach w Powiecie Hajnowskim trwają płatne staże zawodowe – tym samym uczniowie technikum mają szansę jeszcze na etapie nauki w szkole zdobyć pierwsze punkty w CV – i to najważniejszej rubryce tj. zawodowe doświadczenie! A przy okazji zarobić pierwsze pieniądze – kwota jest niezwykle atrakcyjna, ponieważ każdy uczeń o trzyma wynagrodzenia 2200 zł! W ramach projektu przewidziano także staże dla nauczycieli – kadra ZSZ dba o własny warsztat pracy i systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe. Aktualnie trzech nauczycieli odbywa staż zawodowy w lokalnych przedsiębiorstwach.

Podjęte działania będą kontynuowane w przyszłym roku. Ponadto, uczniowie wezmą również udział w dodatkowych zajęciach przedmiotowych i językowych – będą mogli podszlifować języki angielski i rosyjski, a umiejętności zostaną poświadczone odpowiednim certyfikatami (TOEIC i TELC). Przyszli technicy w ramach projektu przystąpią także do kursów kompetencji zawodowych pożądanych na rynku pracy:

 • tachospeed i Moduł Kontrolny dla kierowców,
 • kosztorysowania w procesie budowlanym,
 • organizacja cateringu,
 • carving i dekoracje potraw,
 • kuchnia regionalna,
 • kurs spawacza TIG i MIG,
 • Corel Draw,
 • Photoshop,
 • programowanie CNC,

które w realiach rynkowych kosztują krocie – w szkole uprawnienia będzie można zrobić za darmo! Projekt będzie realizowany do 31.08.2023 r., jego wartość to 2 113 979,22 zł. Z działań skorzysta 200 uczniów oraz 9 nauczycieli.

Inne inicjatywy szkoły wspierające uczniów

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja" to nie jedyne działania szkoły ukierunkowane na rozwój szkolnictwa zawodowego i kształcenie profesjonalnych kadr. W porozumieniu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Hajnówce, szkoła w roli partnera będzie realizować inicjatywę Podlaski Kompas Pracy. Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z  pracodawcami. Szkoła zostanie włączona do Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, mającego na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz opracowanie programu zewnętrznego wsparcia placówki.

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce jest absolutnym liderem wśród hajnowskich szkół średnich w zakresie realizacji projektów unijnych. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz intensywnej współpracy z przedsiębiorcami, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce jeszcze w trakcie nauki w technikum mają możliwość poznania realiów pracy w wybranej branży, a przy okazji zarobić pierwsze pieniądze i poznać kawałek świata – także dzięki realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+. Zespół Szkół Zawodowych znalazł się w gronie 433 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Akredytacja umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w latach 2021-2027. To dla szkoły wielkie wyróżnienie i sukces – bowiem plany ZSZ dotyczące wdrożenia jakości działań w zakresie mobilności międzynarodowej, spełniają wszelkie wymagania Programu ERSAMUS+. O działaniach szkoły i planach na przyszły rok będziemy informować – i przypominamy o trwającej rekrutacji do szkół średnich! Macie jeszcze szansę, by skorzystać z bogatej oferty ZSZ w Hajnówce!

Katarzyna Miszczuk
Opracowano na podstawie materiałów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce – dziękujemy za współpracę!

 

{"register":{"columns":[]}}