W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalne

Sprzęt

logotypy projektu: cztery loga i napisy

  • Całkowita wartość projektu: 70 000 tys. zł
  • Program: Program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Osiągnięte rezultaty:

W ramach rządowego programu Powiat Hajnowski pozyskał 70 tys. zł na zakup sprzętu. Zakupione komputery z pełnym oprogramowaniem i sprzętem umożliwiającym zdalną naukę zostały przekazane dyrektorom hajnowskich szkół 24 czerwca br. Do I LO im. Marii Skłodowskiej  - Curie przekazano 3 laptopy, II LO z DNJB – 7, do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce – 10, zaś do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 2. Program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, umożliwił jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie na zakup laptopów, komputerów, tabletów oraz oprogramowania i Internetu do realizacji zdalnego kształcenia. Ministerstwo Cyfryzacji na ten cel przeznaczyło w całym kraju 186 mln zł.  Staraniem Starostwa Powiatowego, 70 tys. zł trafi do powiatu hajnowskiego.

Zobacz powiązane artykuły:

Starostwo Powiatowe beneficjentem programu „Zdalna szkoła”, data opublikowania: 2020-05-08

W ramach rządowego programu „Zdalna szkoła” Powiat Hajnowski pozyskał 70 tys. zł na zakup sprzętu. Zakupione komputery trafią do najbardziej potrzebujących uczniów szkół prowadzonych przez powiat hajnowski.

Program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, umożliwił jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie na zakup laptopów, komputerów, tabletów oraz oprogramowania i Internetu do realizacji zdalnego kształcenia. Ministerstwo Cyfryzacji na ten cel przeznaczyło w całym kraju 186 mln zł.  Staraniem starostwa, 70 tys. zł trafi do powiatu hajnowskiego. Z końcem kwietnia br. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Hajnówce a Centrum Projektów Polska Cyfrowa została podpisana umowa o realizacji projektu.

Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało konieczność wypracowania nowego modelu nauczania. Epidemia koronawirusa głęboko infiltruje życie społeczne i gospodarcze kraju, w tym także system szkolnictwa, wymuszając nowe standardy nauczania. Zdecydowaliśmy się aplikować o środki w celu wsparcia najbardziej potrzebujących uczniów szkół ponadpodstawowych, tak, by nauka w obecnych warunkach – w ramach pracy zdalnej, przebiegała jak najskuteczniej. Sprzęt - nowoczesne laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostaną udostępnione uczniom szkół prowadzonych przez powiat hajnowski, a po ponownym otwarciu szkół, wypożyczone laptopy wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Realizacja projektu jest na etapie prowadzenia postępowania zamówienia publicznego. Po wybraniu najkorzystniej oferty i odebraniu sprzętu, komputery niezwłocznie zostaną przekazane szkołom. Decyzję o przydzieleniu laptopa uczniowi podejmują dyrektorzy placówek. Inicjatywa z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w procesie zdalnego nauczania.

Katarzyna Miszczuk

Sprzęt komputerowy przekazany do szkół, data opublikowania: 2020-07-01

Starostwo Powiatowe zostało beneficjentem programu „Zdalna szkoła”. W ramach rządowego programu Powiat Hajnowski pozyskał 70 tys. zł na zakup sprzętu. Zakupione komputery z pełnym oprogramowaniem i sprzętem umożliwiającym zdalną naukę zostały przekazane dyrektorom hajnowskich szkół 24 czerwca br. Do I LO im. Marii Skłodowskiej  - Curie przekazano 3 laptopy, II LO z DNJB – 7, do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce – 10, zaś do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 2.

Program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, umożliwił jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie na zakup laptopów, komputerów, tabletów oraz oprogramowania i Internetu do realizacji zdalnego kształcenia. Ministerstwo Cyfryzacji na ten cel przeznaczyło w całym kraju 186 mln zł.  Staraniem starostwa, 70 tys. zł trafi do powiatu hajnowskiego. Z końcem kwietnia br. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Hajnówce a Centrum Projektów Polska Cyfrowa została podpisana umowa o realizacji projektu.

Gdy tylko poznaliśmy zasady naboru do Programu, niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowywania wniosku. Jako samorząd staramy się wykorzystywać każdą możliwość na pozyskanie środków, pukamy do każdych drzwi. Sprzęt został przekazany na ręce Dyrekcji wszystkich placówek oświatowych, dla których Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym, chcąc wesprzeć tym sposobem naszych uczniów i nauczycieli. Laptopy będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w szkołach, cieszę się, że będą służyć szkolnym społecznościom – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

 

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}