W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego i posiedzeniach komisji

23.02.2023

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Zawiadamiam, iż dnia 23 lutego 2023r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( ul. A.Zina 1) odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2022r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2022r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 10. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 11. Informacja na temat gospodarki leśnej w Nadleśnictwach z terenu Powiatu Hajnowskiego.
 12. Informacja wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce na temat realizacji sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Hajnowskiego.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski za rok 2022.
 14. Powzięcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie na 2023r;
  • zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023- 2034;
  • zmiany uchwały Nr XII/121/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Hajnowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Eugeniusz Saczko

Hajnówka, dnia 15 lutego 2023r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego   

BR.0012.1.1 (30).2023

Zawiadomienie

 Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2023r. (poniedziałek) o godz. 9:00  w sali Nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul.A.Zina 1) odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 4. Informacja o realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 5. Informacja na temat gospodarki leśnej w Nadleśnictwach z terenu Powiatu Hajnowskiego.
 6. Informacja na temat realizacji sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Hajnowskiego.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu.
 8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Mirosław Łukianiuk

 

Hajnówka, dnia 15 lutego 2023r. 

Przewodniczący Komisji                                         

Spraw Społecznych

BR.0012.2. 1 (30).2023

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 20 lutego 2023r. ( poniedziałek) o godz. 12:00 w sali Nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( ul. A.Zina 1)

Porządek obrad:

 1.  
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy i bezrobociu.
 5. Profilaktyka prozdrowotna w powiecie hajnowskim.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu.
 8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Alla Gryc

{"register":{"columns":[]}}