W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

22.12.2022

Herb Powiatu Hajnowskiego

Zawiadomienie

Zawiadamiam, iż dnia 22 grudnia 2022r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( ul. A.Zina 1) odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Budżet Powiatu Hajnowskiego na 2023r.:

- przedstawienie projektu budżetu na 2023r.;

- przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- dyskusja;

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023r.

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego.

- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023 – 2034;

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023 – 2034.

 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w 2022r.
 3. Powzięcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2022r;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022- 2034;
  3. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2023r.;
  4. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023r.;
  5. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023r.;
  6. uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Hajnowskiego na 2023r.;
  7. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022r.;
  8. organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Hajnowskiego.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Korcz

{"register":{"columns":[]}}