W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

27.10.2022

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, iż dnia 27 października 2022r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Powzięcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2022r;
 • zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022- 2034;
 • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku;
 • zmiany uchwały Nr VII/60/19 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Hajnowski;
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok;
 • zmiany uchwały Nr XXV/240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Hajnówka;
 • przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r.”

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu

Eugeniusz Saczko

 

Hajnówka, dnia 17 października 2022r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego                 

BR.0012.1.5 (27).2022

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2022r. (poniedziałek) o godz. 9:00  w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z  proponowanym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja o działalności dydaktyczno – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu.
 4. Aktualne zaawansowanie prac do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Mirosław Łukianiuk

 

Hajnówka, dnia 17 października 2022r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

BR.0012.2. 5 (27).2022

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się  dnia 24 października 2022r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce ( ul. 3-go Maja 25).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego.
 5. Informacja o sytuacji w zakresie sportu, kultury i turystyki na terenie powiatu hajnowskiego.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Alla Gryc

{"register":{"columns":[]}}