W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

24.06.2021

Informacja

Zawiadamiam, iż dnia 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.     Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2.     Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3.     Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
 4.     Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5.     Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6.     Raport o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2020r.:
 • przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2020r.,
 •     debata,
 •     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

7. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020r.:

 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2020r.,
 • wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020r.;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

9. Informacja na temat działań związanych z promocją powiatu, współpracą z zagranicą ( zawarte porozumienia) i funkcjonowania Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”.

10. Powzięcie uchwał w sprawie:

    zmian w budżecie na 2021r.
    wyboru podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Hajnówce.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU Eugeniusz Saczko

____________

Z godnie z ustawą o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 poz. 511), Zarząd Powiatu opracowuje raport o stanie powiatu, który przedstawia Radzie do 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2019 r. odbyła się w dniu  24 czerwca 2021 r.  podczas  XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

Wniosek o udziałw debacie do pobrania w Biueltynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - link do strony

{"register":{"columns":[]}}