W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaprojektuj swoją przyszłość w mundurze! Pokazy sprzętu i spotkanie z żołnierzami Wojska Polskiego.

27.05.2022

Plakat promujący wydarzenie

Data wydarzenia
27/05/2022
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – klasy wojskowe z przyszłością. Prezentacja oferty I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce

Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW)

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, która wydatnie przyczyni się nie tylko do zdobywanej przez Ciebie wiedzy i niezbędnego wykształcenia, ale także przygotuje i ułatwi ewentualne związanie swojej przyszłości z zawodem żołnierza, w tym m.in. zapewni dodatkowe punkty rekrutacyjne do uczelni wojskowych!? OPW to oferta dla Ciebie.

W jakich szkołach OWP?

Oddziały Przygotowania Wojskowego są nowym rodzajem oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, których tworzenie umożliwiła nowelizacja ustawy Prawo oświatowe. Nie jest to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko rozwiązanie oświatowe, za realizację którego odpowiadają organy prowadzące szkoły w przypadkach, gdy podejmą się prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego i otrzymają w tym względzie zezwolenie i niezbędne wsparcie Ministra Obrony Narodowej. Chęć utworzenia oddziałów zgłosiło ponad 180 szkół ponadpodstawowych
w całej Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA

Klasy rozpoczęły działalność 1 września 2020 roku. Liczba uczniów w klasie wynosić ma nie więcej niż 30 osób. Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w liceum czy technikum wynosi 230 godzin nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne
i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Placówki, w których powstaną nowe formy wojskowych klas mundurowych mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie organizacji zajęć oraz dotacji na zakup wyposażenia i umundurowania dla uczniów. Według opracowanego programu, uczniów czeka w sumie ponad 200 godzin nauki wojskowego rzemiosła – mówi Dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej Pan gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak.

KORZYŚCI

  • Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:
  • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
  • możliwość odbycia skróconej formy szkolenie podstawowego (szkolenie dla absolwentów klas mundurowych trwa tylko 12 dni w okresie wakacyjnym po ukończeniu szkoły, pozostałe osoby realizują szkolenie na potrzeby korpusu szeregowych do 30 dni), która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
  • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zdecydowane ułatwienie w zastaniu oficerem Wojska Polskiego;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnieniE  z zajęć teoretycznych na uczelni);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W BIELSKU PODLASKIM

WCR w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór ochotników do różnych form służby wojskowej na terenie obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wysokomazowiecki. Zapraszamy do kontaktu z wojskowymi rekruterami. Z tygodnia na tydzień będziemy informować o kolejnych możliwościach, które kierujemy od młodzieży po wszystkich starszych zainteresowanych mundurem żołnierza Wojska Polskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 261 398 065

e-mail: wcrbielskpodlaski@ron.mil.pl

https://wcrbielskpodlaski.wp.mil.pl

https://www.facebook.com/WCR.Bielsk.Podlaski

{"register":{"columns":[]}}