W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zapisz się!

10.01.2022

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie. Porady prawne, mediacje, doradztwo obywatelskie. Na mapie powiatu zaznaczono miejscowości, w których znajdują się punkty: Narewka i Hajnówka.

Na wizytę można umówić się samodzielnie: elektronicznie za pośrednictwem systemu do zapisów  on – line (link u dołu) lub ustalić termin telefonicznie pod nr 85 682 48 36, osobiście w pok. nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Pomoc dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami (np. ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub posługujące się językiem migowym) mogą skorzystać z poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej poza wyznaczonymi punktami (nieodpłatna mediacja jest w tej sytuacji wyłączona), np. w miejscu zamieszkania lub innym, w którym będzie możliwa swobodna komunikacja a także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. online), po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

By skorzystać możliwości kontaktu poza punktem, wystarczy złożyć Staroście oświadczenie – w formie papierowej lub elektronicznej o niemożliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, skontaktuje się w umówionym terminie.

 

Materiały

Link do zapisów
{"register":{"columns":[]}}