W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakończono kolejne inwestycje na drogach powiatowych

14.09.2021

Kolaż zdjęć: po lewej droga przed remontem, po prawej droga po remoncie

Dla drogowców z Powiatu Hajnowskiego to było pracowite lato - w sierpniu zakończone zostały kolejne prace na drogach powiatowych. Sfinalizowano inwestycje polegające na remoncie odcinków dróg powiatowych służących za objazd w kierunku Białegostoku poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz wyrównano pobocza.
Prace remontowe przeprowadzono na odcinkach dróg:

 • Nr 1619B Łosinka – Trywieża
 • Nr 1623B w miejscowości Puciska
 • Nr 1620B na odcinku Kamień – Kuraszewo
 • Nr 1628B na odcinku Łosinka – Kutowa
 • Nr 1628B na odcinku Kutowa – Chrabostówka  
 • Nr 1625B w miejscowości Gorodzisko

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego – Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał do budżetu powiatu kwotę 1 200 000,00 zł!

Kontynuacja działań

W efekcie poprawie uległ komfort jazdy i poziom bezpieczeństwa ruchu na drogach, które ze względu na funkcję objazdu do Białegostoku (choć odcinek Nowosady – Chrabostówka został otwarty, prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nadal trwają!), cechują się dużym natężeniem ruchu. Dziury i pęknięcia to już przeszłość – na całym odcinku dawnego objazdu! Przypominamy, że w 2019 r. samorząd powiatu zrealizował zadanie polegające na remoncie odcinka  drogi nr 1628B w miejscowości Kutowa. Inwestycja została wykonana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, całkowita wartość projektu:  704 624,86 zł, w tym: uzyskane dofinansowanie 50%: 331 510,76 zł; wkład własny Powiatu Hajnowskiego: 186 557,05; wkład własny gminy Narew: 186 557,05.  

Z kolei październiku 2020 r. zakończono prace na drogach powiatowych: 1622B Dubiny – Kotówka – Trywieża oraz 1628B Łosinka – Kutowa – na ten cel Powiat Hajnowski otrzymał wsparcie od samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 1 mln zł.

Tymczasem w sierpniu br. RUBAU POLSKA S.A. – wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Zabłudów, dokonał prac na odcinkach dróg powiatowych służących za objazd w kierunku Białegostoku:

 • na drodze powiatowej Nr 1628B w miejscowości Chrabostówka o powierzchni 4 715 m2
 • na drodze powiatowej 1618B w miejscowości Łosinka o powierzchni 9 365 m2.
 • na odcinku drogi powiatowej nr 1640B w miejscowości Krzywiec o powierzchni 6 873 m2 – łącznie regeneracji poddano 4 km dróg.

Koszt wykonanych remontów pokrył wykonawca, to efekt zawartego porozumienia pomiędzy samorządem Powiatu Hajnowskiego a przedsiębiorstwem, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Mając na względzie komfort mieszkańców oraz turystów, którzy korzystają z dróg powiatowych, biorąc pod uwagę ich stan, zdecydowaliśmy o konieczności ich remontu. Jestem wdzięczny Panu Marszałkowi Arturowi Kosickiemu oraz Członkom Zarządu Województwa Podlaskiego za finansowe wsparcie naszych działań. Podziękowania kieruję także do pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, w szczególności do Pana Dyrektora Mikołaja Janowskiego za inicjowanie działań w terenie i nadzór nad realizacją inwestycji. Nie osiadamy na laurach, realizujemy kolejne zadania – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

Inne inwestycje

W ramach bieżącego utrzymania, w wyniku współpracy z gminą Dubicze Cerkiewne, w sierpniu br. zakończono regenerację nawierzchni odcinków dróg powiatowych:

 • Nr 1655 B Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne
 • Nr 1654 B Dubicze Cerkiewne – Werstok
 • Nr 1669 B dr Nr 1654 B – Czechy Orlańskie
 • Nr 1667 B Dubicze Cerkiewne – Witowo
 • Nr 1652 B w miejscowości Piaski, w miejscowości Zabagonie, Długi Bród – Wiluki.

Docelowo na terenie gminy Dubicze Cerkiewne wykonano regenerację nawierzchni na odcinkach o łącznej długości ponad 12 km dróg, w tym remont drogi powiatowej Nr 1655B w miejscowości Stary Kornin w istniejących pasach drogowych (wraz z skrzyżowaniem DP 1670B i 1671B) metodą nakładki asfaltowej o grubości 4 cm. Na ten cel gmina Dubicze Cerkiewne przekazała do powiatowego budżetu środki w wysokości 300 000, 00 zł. Wszystkie w/w zadania zostały wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych – jednostkę budżetową powiatu hajnowskiego.

Tymczasem trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – Trześcianka (gmina Narew)– to jedna z trzech inwestycji, która zostanie zrealizowana przez Powiat Hajnowski dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Prace na drodze o dł. 850 m obejmują wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy, przebudowę istniejących zjazdów, remont przepustów pod zjazdami oraz odmulenie obustronnych przydrożnych rowów. Termin oddania zadania przypada w listopadzie 2021 r. Całkowita wartość inwestycji to 548 046,27 zł, z czego dofinansowanie to 274 023,14 zł (50%). Pozostała część zostanie wydatkowana z budżetu inwestora  tj. Powiatu Hajnowskiego.
O kolejnych przedsięwzięciach poinformujemy wkrótce.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}