W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXVII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

23.06.2022

Herb Powiatu Hajnowskiego

Zawiadamiam, iż dnia 23 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( ul. A.Zina 1) odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2021r.:
 • przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2021r.,
 • debata,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2021r.:
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2021r.,
 • wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021r.;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
 1. Informacja o wykonaniu w 2021r. planu finansowego SP ZOZ w Hajnówce:
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 SP ZOZ w Hajnówce.
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021r.
 3. Informacja na temat działań związanych z promocją powiatu, współpracą z zagranicą ( zawarte porozumienia) i funkcjonowania Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej.
 4. Powzięcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2022r;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022- 2034;
  3. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za rok 2021;
  4. deklaracji udziału Powiatu Hajnowskiego w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2021-2027;
  5. przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie możliwości pozyskania drewna z Puszczy Białowieskiej z przeznaczeniem na opał mieszkańcom Powiatu Hajnowskiego.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 
{"register":{"columns":[]}}