W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

12.04.2022

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Zawiadamiam, iż dnia 12 kwietnia 2022r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce ( ul. T. Sołoniewicz) odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.    Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
5.    Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Hajnówce za 2021r.
7.    Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o przeciwdziałaniu bezrobociu
z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy.
8.    Informacja o realizacji zadań powiatowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej
z uwzględnieniem działalności Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, Domu Dziecka
w Białowieży, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021r.
10.    Powzięcie uchwał w sprawie:
10.1. zmian w budżecie na 2022r;
10.2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022- 2034;
10.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/320/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Hajnowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu "Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1. Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
10.4. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Hajnowskiego;
10.5. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce;
10.6. przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Hajnowskim na lata 2022-2026”.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Saczko

{"register":{"columns":[]}}