W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XX sesja Rady Powiatu online

Startujemy od 13.00

Informacja
 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2.     Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3.     Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
 4.     Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5.     Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6.     Raport o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2020r.:
 • przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2020r.,
 • debata,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

7. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020r.:

 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2020r.,
 • wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020r.;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

9. Informacja na temat działań związanych z promocją powiatu, współpracą z zagranicą ( zawarte porozumienia) i funkcjonowania Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”.

10. Powzięcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie na 2021r.
 • wyboru podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Hajnówce.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

Wideo

{"register":{"columns":[]}}