W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie

09.02.2023

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr XXXI/221/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3299).

Treść projektu uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego została umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 23.01.2023 r.

Podmioty mogły wyrażać swoje opinie w terminie od 31.01.2023 r. do 06.02.2023 r. w formie pisemnej na Formularzu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego.

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

{"register":{"columns":[]}}