W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

12.10.2021

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Hajnówka, dnia 12.10.2021 r.

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr XXXI/221/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3299). Treść projektu programu została umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 28.09.2021 r. Projekt programu był również dostępny do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych. Podmioty mogły wyrażać swoje opinie w terminie od 28.09.2021 r. do 11.10.2021 r. w formie pisemnej na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Z up. Starosty Nina Łukasik  Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

{"register":{"columns":[]}}