W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wspieramy NGO i społeczne inicjatywy - konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty!

10.01.2023

88 080,00 zł przeznaczył Zarząd Powiatu Hajnowskiego na rzecz wsparcia inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, kultury i sportu w regionie w 2023 roku.

88 080,00 zł na wsparcie NGO w realizacji inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, kultury i sportu w regionie w roku 2023

Powiat Hajnowski realizując ustawowe zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, włącza się do inicjatyw z zakresu kultury, ochrony zdrowia i sportu w regionie. Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozstrzygnął konkurs w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęło 14 wniosków. Po ich rozpatrzeniu, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozdysponował zabezpieczoną w budżecie na ten cel kwotę. Cieszy fakt, że samorząd powiatowy w pewnej części stanie się częścią każdej z inicjatyw, które służą promocji regionu oraz integracji lokalnej" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

W tym roku na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego z budżetu powiatu wydatkowano 55 080 zł, w sferze ochrony zdrowia – 15 tys. zł, zaś sportu – 18 tys., co daj łącznie 88 080, 00 zł.

Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wsparcie uzyskały sztandarowe imprezy i inicjatywy promujące region:

  • Spotkania z muzyką kameralną i organową (lipiec - sierpień 2023), organizowane przez Hajnowska Fundację Muzyki Kameralnej i Organowej,
  • 42. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (8-13 maja 2023), organizowane przez Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" ,
  • XXVIII EthnoFestiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów (21-23 lipca 2023), organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze,

jak również zadania dot. prowadzenia „Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce” oraz lokalne przedsięwzięcia mające duże znaczenie dla integracji społecznej i budowy postaw patriotycznych, np. Konkurs Poezji Religijnej im. Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego czy Uczczenie Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Wsparcie otrzymali również  Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski a także Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Okręg Podlaski.

W ramach współpracy Powiat Hajnowski wspiera także rozwój sportu: fundusze na organizację zadania pt. ,,Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego” otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce. Dzięki współpracy powiatu hajnowskiego z PSZS  młodzież z regionu może rozwijać sportowe talenty. Z kolei  Miejski Klub Sportowy Hajnówka będzie popularyzować wśród dzieci i młodzieży piłkę siatkową.

Z udziałem środków z budżetu powiatu Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza wyposaży sale rehabilitacji ruchowej w pierwszym Ośrodku Hospicyjno – Opiekuńczo – Edukacyjnym, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Hajnówce po raz kolejny zaprosi społeczność lokalną na XI Festyn Zdrowia, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Piknik Rodzinny 2023 r., zaś Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski dla swoich członków zorganizuje warsztaty z psychodietetykiem.

Ogłaszanie otwartego konkursu ofert na organizację zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego stanowi realizację uchwalonego przez Radę Powiatu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Działalności powiatu przyświeca cel jak najlepszej realizacji wszelkich potrzeb społeczności lokalnej. Nie da się tego osiągnąć bez współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych. Staramy się jak najskuteczniej wykorzystać atuty NGO, jakimi są aktywność w przestrzeni powiatu, jak też kreatywność i zdolność do aktywizacji społeczności lokalnej. Wsparcie inicjatyw oddolnych to jedna z kluczowych form współpracy – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Wartość wsparcia NGO w ramach otwartych konkursów, finansowanych z budżetu powiatu, w VI aktualnej kadencji Rady Powiatu to ponad 0,5 mln zł.
Katarzyna Miszczuk

Materiały

Uchwała Nr 155/351/2022 z dnia 2022-12-30
{"register":{"columns":[]}}