W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

logotyp projektu: trzy loga wraz z napisami. Fundusze Euopejskie Wiedza Eduksacja Rozwój, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Termin: lipiec 2020 - listopad 2020
Całkowita wartość projektu: 213 827,56 zł
Kwota dofinansowania:  213 827,56  zł
płatność ze środków europejskich - 84,28% dofinansowania;
fundusze krajowe zewnętrzne (środki budżetu państwa) - 15,72% dofinansowania
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia COVID -19 w obszarze pieczy zastępczej. Wsparciem objęto 35 rodzin zastępczych spokrewnionych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodzinne domy dziecka oraz wychowanków i pracowników Domu dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży. Łącznie 169 osób.
W ramach realizacji Projektu zakupiono:

  • 66 sztuk sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (laptopy przekazano w użytkowanie 56 wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej i 10 wychowankom Placówki;
  • 36 sztuk sprzętu audiowizualnego (urządzenia wielofunkcyjne laserowe) z czego 34 sztuki przekazano rodzinnej pieczy zastępczej i 2 sztuki przekazano w użytkowanie do DD w Białowieży;
  • 2 telewizory, które przekazane zostały w użytkowanie do Placówki;
  • wyposażone 1 miejsca (pokoju) do kwarantanny w DD w Białowieży, wyposażenie w meble, pościel, bieliznę pościelową, telewizor;
  • zakup środków ochrony indywidualnej: 1690 sztuk maseczek, 8450 sztuk rękawiczek, 97 litrów płynu do dezynfekcji.

Ze wsparcia skorzystały dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ich opiekunowie.

Zobacz powiązane artykuły:

Laptopy i środki higieny przekazane, data opublikowania: 2020-09-29

Laptopy i środki ochrony indywidualnej otrzymają dzieci pozostające w pieczy zastępczej. To efekt realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Na to przedsięwzięcie Powiat Hajnowski pozyskał 214 533,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 24 lipca br. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko.

Dzieci z rodzin zastępczych w powiecie hajnowskim w razie konieczności podjęcia nauki zdalnej, będą korzystać z nowych komputerów. Powiat Hajnowski przekazał łącznie 66 zestawów z oprogramowaniem. Ponadto, w ramach realizacji projektu dokonano zakupu środków ochrony indywidulanej (maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji) oraz wyposażono miejsce kwarantanny w Domu Dziecka w Białowieży.

Wsparciem objęto 45 form pieczy zastępczej, w tym 35 rodzin zastępczych spokrewnionych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodzinne domy dziecka i Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży.  

Przedsięwzięcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. jest realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Urzędami Wojewódzkimi, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. Dotacja, jaką otrzyma Powiat Hajnowski jest sumą środków unijnych (180 808, 41) i krajowych (33 724,59).

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko: "Cieszę się, że pomoc trafi do tego obszaru polityki społecznej, który potrzebuje interwencji. Wielokrotnie dziękowałem Panu Wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu – jako reprezentantowi Prezesa Rady Ministrów w terenie, za współpracę i zaangażowanie w sprawy regionu Puszczy Białowieskiej, podziękuję również teraz. Każde wsparcie, każda inicjatywa w tak trudnym dla nas wszystkich czasie jest niezwykle ważna także ze względów gospodarczych – realizacja projektów to impuls dla rozwoju przedsiębiorstw oraz partnerstwa publiczno – prywatnego "

Katarzyna Miszczuk

Dodatkowy sprzęt dla pieczy zastępczej, data opublikowania: 2020-10-13

Powiat Hajnowski wychodząc naprzeciw potrzebom wynikających ze zdalnego nauczania,  w ramach przedsięwzięcia "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zakupił podmiotom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 36 urządzeń wielofunkcyjnych, spełniających jednocześnie funkcję drukarki, kserokopiarki, scanera i faksu. Dystrybucja urządzeń miała miejsce w dniach 09-10.10. br. To kolejne wsparcie zaoferowane przez samorząd w ramach projektu – przypomnijmy,  że dzieci z rodzin zastępczych w powiecie hajnowskim w razie konieczności podjęcia nauki zdalnej, będą korzystać także nowych komputerów. Powiat Hajnowski przekazał łącznie 66 zestawów z oprogramowaniem. Ponadto, w ramach realizacji projektu dokonano zakupu środków ochrony indywidulanej (maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji) oraz wyposażono miejsce kwarantanny w Domu Dziecka w Białowieży.

Finalnie pomocą objęto 45 form pieczy zastępczej, w tym 35 rodzin zastępczych spokrewnionych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodzinne domy dziecka i Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży.

Na realizację projektu Powiat Hajnowski pozyskał 214 533,00 zł. Dotacja, jaką otrzymał Powiat Hajnowski jest sumą środków unijnych (180 808, 41) i krajowych (33 724,59).

Katarzyna Miszczuk

 

{"register":{"columns":[]}}