W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie osób niepełnosprawnych przez samorząd Powiatu Hajnowskiego

30.08.2021

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się o pomoc finansową!

Finansowe wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Hajnowski

Dostępne formy wsparcia:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (zakup urządzeń typu brodzik, umywalka, uchwyty itp.), technicznych i komunikowaniu się.

PFORN skierował do Powiatu Hajnowskiego środki w wysokości ponad 1,4 mln zł (646 357,00 – wartość dla dofinansowania ww. zadań, pozostałe 759 360,00 – wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej). Ale to nie wszystko – by zwiększyć pulę pozyskiwanych funduszy od 2013 r. Powiat Hajnowski realizuje program „Aktywny Samorząd”. W ramach tego,  w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności, można ubiegać się o finansową pomoc:

  • w uzyskaniu prawa jazdy;
  • w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
  • w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • pomoc w zakupie protezy kończyny;
  • w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania lub też pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Z programu Aktywny Samorząd wydatkowano dotąd 52 224,69 zł. Ponadto,  osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Składanie wniosków na semestr zimowy 2021/2022 do dnia 10.10.2021r. system SOW lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce – jednostce budżetowej samorządu powiatu, koordynującą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kapitał ludzki jest najcenniejszą wartością, jaką dysponują samorząd. Z myślą o mieszkańcach powiatu, jako samorząd aplikujemy o kolejne fundusze, mające na celu rehabilitację społeczną i zawodową osób ze szczególnymi potrzebami a spectrum form wsparcia jest bardzo szerokie – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
System SOW
{"register":{"columns":[]}}