W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie oddziału wojskowego w I LO w Hajnówce

07.03.2022

Rozwijamy nowe kierunki kształcenia! Dziś (07.03.2022) w I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Hajnowskim, reprezentowanym przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko i Wicestarostę Joannę Kojło, a Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju ,,Combat Alert”. Nadrzędnym celem jest wsparcie oddziału wojskowego przy I LO – ale z oferty Fundacji będą mogli skorzystać i uczniowie i mieszkańcy.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Wraz z podpisanym porozumieniem szkoła zyskała wsparcie w realizacji podstawy programowej i jakości kształcenia, zaś uczniowie szansę na podniesienie swoich kwalifikacji. W ramach porozumienia Fundacja zobowiązała się m.in. do prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów Szkoły, do organizacji certyfikowanych szkoleń poligonowych we współpracy z wojskiem dedykowanych uczniom a także nieodpłatnego przekazywania sprzętu wojskowego/dydaktycznego uczniom i placówce Szkoły partnerskiej. Już 20 marca do I LO w Hajnówce trafią imitacje min przeciwpancernych. Rzeczowe wsparcie szkoła będzie otrzymywać każdego roku.

Pierwszy krok ku utworzenia Oddziału Terenowego Combat Alert – oferta i dla uczniów i każdego mieszkańca

Podpisane porozumienie jest wstępem do uruchomienia oficjalnej rekrutacji do certyfikowanej organizacji proobornnej - Oddziału Terenowego Combat Alert. Oferta skierowana jest zarówno do uczniów, jak  i mieszkańców. Podczas dzisiejszego spotkania Prezes Fundacji Combat Alert, pan Marcin Korowaj poinformował uczniów oddziału wojskowego o zasadach i korzyściach z uczestnictwa w Oddziale, który swoim zasięgiem obejmie najpierw szkołę, następnie – zainteresowanych mieszkańców regionu. Udział w szkoleniach: teoretycznych, a następnie praktycznych (przykładowa tematyka: podstawy bronioznawstwa,  szyki marszowe i bojowe, podstawy rozpoznania), możliwość wzięcia udziału w certyfikowanych, specjalistycznych szkoleniach (np. medycznych w Łodzi), zajęcia w Ośrodkach Szkolenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju, prowadzonych przez Fundację – to wartości dodane przystąpienia do Oddziału. Oferta Fundacji – która stawia sobie za cel budowę społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP, jest skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką obronności - również do cywili, niepodsiadających wojskowego doświadczenia.

Fundacja jest wiarygodnym partnerem - posiada dwustronną umowę proobronną z Ministrem Obrony Narodowej; ponadto ściśle współpracuje z MON, będąc wyspecjalizowanym podmiotem pozarządowym, który aktywnie działa na rzecz społecznych inicjatyw proobronnych. Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 16 Oddziałów Terenowych –  o rekrutacji do oddziału w naszym regionie będziemy informować! Szczegółowych informacji szukajcie też na stronie szkoły.

Dzisiejsze porozumienie to kolejny krok ku rozwojowi oferty kształcenia a jednocześnie wzmocnienie naszej placówki oświatowej tj. I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie. W rozwoju partnerstwa upatruję szansy na wspieranie młodzieży w procesie zdobywania specjalistycznej wiedzy, wychowania w duchu patriotycznym i kreacji właściwych postaw. Jestem wdzięczny Dyrekcji i kadrze pedagogicznej I LO oraz pracownikom Wydziału  Spraw Społecznych naszego starostwa za inicjowanie działań zmierzających do rozwoju oświaty – przypomnijmy, że oddział wojskowy przy szkole funkcjonuje w oparciu o decyzję  Ministra Obrony Narodowej. Dziś postawiliśmy kolejny krok na rzecz kształcenia młodzieży – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}