W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

W VI kadencji Rady Powiatu inwestujemy w drogi publiczne

12.01.2023

W ostatnim czasie sporo informowaliśmy Was, Czytelników, o kolejnych inwestycjach drogowych, jakie miały i mają miejsce w ostatnim czasie na drogach powiatowych. VI kadencja Rady Powiatu Hajnowskiego jest rekordowa pod względem ilości (z)realizowanych projektów drogowych! Przedstawiamy Wam krótki przegląd powiatowych inwestycji – plany i dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie.

VI kadencja Rady Powiatu 47,6 mln zł na inwestycje drogowe w latach 2020-2023

Inwestycyjny przegląd – począwszy od 2020 r.

W  2020 r. pełną parą ruszyła a następnie została zakończona rozbudowa ulicy Pałacowej w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B). Całkowita wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 6,3 mln zł,  z czego 3,1 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych; pozostałą część po 1, 6 mln zł pokryły Powiat Hajnowski i gmina Białowieża. W efekcie droga powiatowa, pełniąca jednocześnie rolę głównej ulicy w Białowieży przeszłą gruntowną metamorfozę. Ubytki w postaci dziur, wyrw i pęknięć w asfalcie to przeszłość. Zakres inwestycji obejmował  rozbudowę ul. Pałacowej na długości 1040,00 mb. Wzdłuż drogi biegnie doświetlona ścieżka rowerowa (1046 m), co dla turystycznej Białowieży i tłumnie ciągnących do niej fanów dwóch kółek znacząco poprawia komfort poruszania się.

Białowieża - droga przed i efekt po

W 2020 r. powiat zrealizował ponadto:

 • rozbudowę drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa nr 66 (wartość inwestycji 837 874, 34 zł, z czego 518 858,56 zł pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych);
 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino – nakłada asfaltowa zastąpiła piaszczystą trybę.

Miedwieżyki - efekt przed i po

Remont dróg powiatowych służących za objazd w kierunku Białegostoku

W cieniu wielkiej inwestycji, jaką była przebudowa drogi wojewódzkiej 687 Nowosady – Zabłudów, samorządowcy z powiatu hajnowskiego dostrzegli problem niszczejących odcinków dróg powiatowych służących za objazd do Białegostoku. Pilnej interwencji wymagał odcinek drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa – na ten cel samorząd powiatu jeszcze w 2019 r. postarał się o dofinansowanie z krajowego Funduszu Dróg Samorządowych (dziś Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Całkowita wartość remontu zamknęła się w kwocie 704 624,86 zł, w tym: uzyskane dofinansowanie 50%: 331 510,76 zł; pozostałe środki to wkład własny samorządu powiatu i gminy Narew. 

Kutowa - efekt przed i po

W kolejnych latach kontynuowano prace remontowe na pozostałych odcinkach objazdu – z pomocą samorządu Województwa Podlaskiego, które przekazało okrągły milion złotych w 2020, a następnie 1,2 mln zł w 2021 wykonano prace na drogach powiatowych:

 • 1622B Dubiny – Kotówka – Trywieża oraz 1628B Łosinka
 • Nr 1619B Łosinka – Trywieża
 • Nr 1623B w miejscowości Puciska
 • Nr 1620B na odcinku Kamień – Kuraszewo
 • Nr 1628B na odcinku Łosinka – Kutowa
 • Nr 1628B na odcinku Kutowa – Chrabostówka  
 • Nr 1625B w miejscowości Gorodzisko

Kolaż zdjęć: po lewej droga 1628B na odcinku Łosinka – Kutowa przed remontem, po prawej droga po remoncie

Dodatkowe 671 tys. zł samorząd powiatu pozyskał na mocy porozumienia 02 lipca 2021 r. zawartego pomiędzy generalnym wykonawcą zadania budowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady - RUBAU Polska Sp. z o.o, a Powiatem Hajnowskim, w zamian za udostepnienie dróg powiatowych jako objazdu drogi wojewódzkiej nr 685 na czas jej przebudowy. Wykonawca robót zobowiązał się do przeprowadzenia remontu metodą nakładki asfaltowej odcinków dróg w miejscowościach Chrabostówka, Łosinka i Krzywiec, o łącznej powierzchni 20 953 m2. Wykonano nakładkę nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm na całej szerokości odcinków dróg.  Z kolei profilowanie poboczy wykonał Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce – jednostka budżetowa Powiatu Hajnówce . W efekcie poprawie uległ komfort jazdy i poziom bezpieczeństwa ruchu na drogach, które ze względu na funkcję objazdu do Białegostoku cechowało duże natężenie ruchu.

Kolaż zdjęć: po lewej droga 1628B na odcinku Kutowa – Chrabostówka przed remontem, po prawej droga po remoncie

2021 rok - kontynuacja inwestycji

W 2021 r. zrealizowano kolejne remonty odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej:

 • drogi powiatowej Nr 1635B - na odcinku od DW 687 w miejscowości Lewkowo Nowe  przez Lewkowo Stare do skrzyżowania z DP 1638B ,a następnie w kierunku wsi Eliaszuki odcinek ok 250 m. Wykonano także skrzyżowanie DP 1635B z drogą 1636B.
 • drogi powiatowej Nr 1638B w- miejscowości Lewkowo Stare do tablicy miejscowości wraz  z wykonaniem nakładek na parkingach od zjazdu do Ochotniczej Straży Pożarnej w kierunku końca trasy oraz zjazdów indywidualnych na tym odcinku.

Wartość przedsięwzięcia  to 595 712,89 zł, inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu powiatu w 2021 r.

W 2021 r., na podstawie porozumienia z wójtem gminy Dubicze Cerkiewne wykonano parking na wysokości Cerkwi Św. Michała Archanioła o powierzchni 371,20 m2, ponadto zrealizowano remont drogi powiatowej Nr 1655B w istniejących pasach drogowych o łącznej długości 1473,5 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi:  Nr 1670B oraz 1671B.  Całkowita wartość obu inwestycji to 335 635,49 zł, z czego 300 000, 00 zł to dotacja przekazana do powiatowego budżetu przez wójta gminy. Wszystkie w/w zadania zostały wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych – jednostkę budżetową powiatu hajnowskiego.

Kolaż zdjęć: po lewej droga w Starym Korninie przed remontem, po prawej droga po remoncie

2022 r. i kolejne wsparcie samorządu Województwa Podlaskiego

Tymczasem na remonty kolejnych odcinków dróg w kwocie 1,4 mln zł samorząd Powiatu Hajnowskiego otrzymał także  od Zarządu Województwa Podlaskiego. Dotacja pochodziła z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Dzięki tym środkom, Powiat Hajnowski w 2022 r. wyremontował ok. 10 km odcinków dróg powiatowych:

Kolaż zdjęć prezentujący drogi powiatowe: efekt przed i po remoncie

 • Na drodze 1626B na odcinku Lewkowo Nowe – Podlewkowie – skrzyżowanie z drogą gminną do Bernackiego Mostu (powierzchnia remontu 5827,80 m2)
 • Na drodze 1655B w miejscowości Mochnate i Stare Berezowo (powierzchnia remontu 10 904 m2)
 • Na drodze 1602B  w miejscowości Zbucz (powierzchnia remontu 6 390,50 m2)
 • Na drodze 1616B w miejscowości Szostakowo (powierzchnia remontu 5 172,50 m2)
 • Na drodze 1640B w na odcinku Droga 685-Krzywiec (powierzchnia remontu 2 685, 00 m2)

 Całkowita wartość remontów dróg to 1 782 613,47 zł, poza dotacją od Zarządu Województwa Podlaskiego, inwestycję wsparły również poszczególne samorządy gminne.

Kolaż zdjęć prezentujący drogi powiatowe: efekt przed i po remoncie

Inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach  2021 – 2022, 2023

Kolejne 11, 8 mln zł to wartość wszystkich inwestycji drogowych realizowanych przez samorząd Powiatu Hajnowskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z czego suma dofinansowania ze środków zewnętrznych przekracza 6,6 mln zł! W ramach tego funduszu, powiat może pochwalić się pięcioma inwestycjami:

 1. Zakończony w 2021 remont odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze

Całkowita wartość zadania: 1 956 727,05 zł brutto, z czego dofinansowanie w wysokości 50%, to 978 363,52 zł brutto. W efekcie zakończonych działań dziury, nierówności oraz kocie łby na chodniku to przeszłość!

Kolaż zdjęć: droga w Czeremsze przed remontem i po remoncie

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły - również zakończona w 2021 r.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – Trześcianka (gmina Narew) o długości 850 m. Całkowita wartość to 548 046,27 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 274 023,14 zł, wkład własny samorządu powiatu jako inwestora: 274 023,14 zł

kolaż zdjęć -efekt przed , w trakcie i efekt po

 1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej w latach 2021-2022

Inwestor – samorząd Powiatu Hajnowskiego pozyskał na realizację zadania ponad 2, 5 MLN zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji to 5,1 MLN zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano m.in. przebudowę  jezdni, budowę i przebudowę zjazdów, budowę chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, prace sanitarne i elektryczne. Prace związane z przebudową zostały zakończone w 2022 r.

Targowa - przed i efekt po

W ubiegłym roku zakończono również (4) remont drogi powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka - w efekcie remontowany odcinek drogi zmienił się nie do poznania! Mieszkańcy miejscowości Siemianówka a zwłaszcza zamieszkujący przy ul. Lipowej zyskali nową nawierzchnię, zjazdy do swoich posesji oraz chodnik – inwestycja znacząco podniosła poziom bezpieczeństwa na drodze. Ma również przełożenie na komfort jazdy oraz obsługę ruchu turystycznego – przez Siemianówkę biegnie ogólnopolski szlak Green Velo. Całkowita wartość remontu to 864 075,81, inwestor – samorząd Powiatu Hajnowskiego pozyskał na realizację zadania 339 664,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), kolejne 300 tys. dołożyła Gmina Narewka.

Kolaż zdjęć prezentujący efekt "przed" i "po" remoncie - po lewej stronie zdjęcia dziur w nawierzchni drogi, po prawej - nowa nawierzchnia i chodnik

Z kolei w 2023 r. startuje kompleksowa  przebudowa ul. Górnej w ramach I etapu (5). O tej inwestycji dużo się mówiło na przestrzeni ostatnich lat - w VI kadencji Rady Powiatu doczekała się realizacji! Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę jezdni, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, prace z zakresu branży elektrycznej, przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych, przebudowę chodników, wymianę oznakowania pionowego a dodatkowo, w ramach pierwszego etapu – także rozbiórkę istniejącego mostu i budowę przepustu oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką 689. Imponująco przedstawia się zakres prac, jak również finansowa wartość inwestycji. Pierwszy etap będzie realizowany przy współudziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd powiatu pozyskał na ten cel ponad 2, 4 MLN zł (kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych deklarowanej wartości zadania), zaś całkowita wartość przebudowy w ramach I etapu, na którą składają się koszty prac budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej, zamknie się w kwocie 5,2 MLN zł.

Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich w 2022

Przedstawiciele samorządu powiatu wykorzystują każdą finansową furtkę do pozyskania dodatkowych funduszy. Jedną z takich „furtek” był Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich, z którego samorząd pozyskał 2 mln zł na remont trzech najpilniejszych odcinków drogi powiatowej Nr 1602 B (Morze -Zbucz- Czyże- Klejniki- Gorodczyno- Janowo- Gradoczno- Doratynka w kierunku drogi wojewódzkiej). Realizacja inwestycji znacząco poprawiła warunki techniczne nawierzchni oraz funkcjonalność komunikacyjną drogi. Dziury, pęknięcia, nierówności to przeszłość! Remont został przeprowadzony na odcinkach o dużym natężeniu ruchu, z myślą o podróżnych (w tym turystach) poruszających się samochodem osobowym, rolnikach wykorzystujących w codziennej pracy maszyny rolnicze i rowerzystach – bo odcinki wyremontowanych dróg pokrywają się z siecią szlaków.

Czyże - efekt przed i po

Polski Ład na powiatowych drogach w 2022 i 2023

Z kolei 14,9 mln zł to wartość dofinansowania z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, jakie powiat pozyskał w 2022 r. W ramach wsparcia powiat wyremontował 8 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 18 km w gminach Czeremcha, Kleszczele, Narew, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Hajnówka (wartość inwestycji to ponad 5 MLN zł, dofinansowanie – 4,9 MLN zł),  a także przebuduje ul. Górną w ramach II etapu (I etap będzie realizowany w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Kolaż zdjęć prezentujący efekt przed remontem (czyli dziury i pęknięcia na drodze) i efekt po remoncie czyli nową nakładkę

Poza inwestycjami – także bieżące utrzymanie dróg

Inwestycje drogowe – choć ważne dla rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami jakie realizuje samorząd w zakresie infrastruktury technicznej. Istotnym zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych, do realizacji którego powołano Zarząd Dróg Powiatowych – jednostkę budżetową samorządu. Działania ZDP skupiają się na  utrzymaniu dróg powiatowych w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczny przejazd. Choć te codzienne zadania ZDP nie mają tak wielkiego rozmachu, co duże inwestycje drogowe, przez co wydawać się mogą niemal niezauważalne – dla każdego z nas, uczestnika ruchu drogowego, mają olbrzymie znaczenie. Każda „załatana” dziura, odpowiednio umiejscowione znaki czy systematyczne obkaszanie i odkrzaczanie poboczy – te wszystkie, z pozoru drobne, interwencje decydują o bezpieczeństwie ruchu drogowego na co dzień oraz o utrzymaniu dróg w prawidłowym standardzie

VI kadencja Rady Powiatu jest rekordowa pod względem ilości interwencji na drogach powiatowych. Dzięki ścisłej współpracy – z lokalnymi samorządami, władzami Województwa Podlaskiego oraz Panem Wojewodą, wspólnie działamy na rzecz rozwoju regionu i przyszłych pokoleń, bo inwestycje czynione dziś, będą jeszcze długo służyć w przyszłości. Inwestycje drogowe są ważnym bodźcem gospodarczym – dają miejsca pracy, a docelowo sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. Pomimo, że obecna, po pandemiczna rzeczywistość oraz ekonomiczne perturbacje nie sprzyjają klimatowi inwestycyjnemu –  rosnące ceny i presja inflacyjna są czynnikami hamulcowymi dla gospodarki kraju i regionu, czynimy starania, by utrzymać inwestycyjne tempo – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Zabiegając o środki na infrastrukturę drogową, wspieramy rozwój regionu, wspieramy naszych mieszkańców. Rozwój transportu, turystyki i inwestycji jest ściśle związany z dostępnością infrastrukturalną regionu. Zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb w tym zakresie, stąd czynimy starania, by stale powiększać pulę dostępnych funduszy - dopowiada Radny Sejmiku Województwa a jednocześnie dyrektor ZDP Mikołaj Janowski.

Całkowita wartość inwestycji drogowych w VI kadencji Rady Powiatu opiewa na ponad 47,6 MLN ZŁ, z czego 32,4 MLN zł to suma dofinansowania z krajowych funduszy zewnętrznych.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}