W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

W II LO z DNJB wystartował nowy projekt – „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”

17.06.2021

Uczniowie klas pierwszych, którzy zdecydują się na naukę w II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego będą mogli wziąć udział w ciekawym projekcie edukacyjnym.

Nowy projekt edukacyjny Przyrodnicza skrabinca ponad granicami". Całkowita wartość projektu: 66768 euro, kwota dofinansowania: 59968,76 euro. Na niebieskim tle białe napisy, u góry plakatu loga partnerów projektu z Polski

 

logotypy projektu

Duża dawka wiedzy o ekosystemie Puszczy Białowieskiej i roli przyrody w lokalnej kulturze, zajęcia w terenie, nauka współpracy w grupie i samodzielności w podejmowaniu decyzji – warto dołączyć do drużyny Białorusa i nauczyć się więcej.

Powiat Hajnowski przystępuje do realizacji kolejnego projektu – tym razem w roli partnera. „Przyrodnicze skarby ponad granicami” to nowy projekt edukacyjny realizowany w ramach „Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020” przez Białowieski Park Narodowy oraz partnerów: po stronie polskiej – II LO z DNJB w Hajnówce oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce, po stronie białoruskiej: przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Pińsk, Szkołę Średnią Nr 3 w Pińsku oraz Rezerwat Przyrody Obwodu Brzeskiego. Realizacja projektu została przesuwana z powodów ów epidemiologicznych, ostatecznie rozpoczęła się 1 czerwca br., jego realizacja potrwa do 2022 r;

Na tropach przyrody i kultury

W ramach projektu zaplanowano działania adresowane do uczniów klas pierwszych i drugich liceum czteroletniego rozszerzający biologię lub uczących się w klasie dwujęzycznej (nowy profil!). Podejmowane działania dotyczą etnobotaniki, ochrony przyrody a także promocji dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego na przykładzie roślin użytkowych, częstokroć zagrożonych, z zachowaniem ich stanowisk w naturalnym ekosystemie, tym samym - utrzymania bioróżnorodności po obu stronach granicy Puszczy Białowieskiej. Realizacja projektu uświadomi uczestnikom, jak ważna w życiu człowieka jest przyroda, oddziałująca nie tylko na warunki środowiskowe, w których żyjemy ale również na kulturę, relacje człowieka z przyrodą swojej małej Ojczyzny, m.in. poprzez przypomnienie znaczenia wybranych gatunków roślin stosowanych w ziołolecznictwie, kulinariach, rękodziele, obrzędach religijnych i zwyczajach ludowych.  Projekt ma ponadto przyczynić się do wzmocnienia współpracy transgranicznej i wymiany dobrych praktyk między obszarami cennymi przyrodniczo oraz szkołami.
Uczniowie-edukatorzy w ramach projektu :

 • będą uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, wycieczkach tematycznych, transgranicznym Obozie Naukowym, Festiwalu podsumowującym projekt w BPN,
 • zdobędą wiedzę i umiejętności na temat zagrożonych gatunków roślin naszego regionu ,
 • nauczą się oznaczać rośliny i robić zielnik,
 • poznają osoby zajmujące się uprawą roślin zielarskich i ich wykorzystaniem,
 • stworzą „Dekalog właściwego zbierania roślin użytkowych”,
 • opracują listy nazw miejscowych (gwarowych) roślin użytkowych,
 • opracują materiały związane z wykorzystaniem roślin zielarskich w kulturze (kulinariach, muzyce i sztuce) z regionów Puszczy Białowieskiej w postaci plakatów i publikacji,
 • nauczą się profesjonalnie robić zdjęcia i właściwie przeprowadzać wywiady tematyczne z mieszkańcami regionów,
 • podzielą się zdobytą wiedzą z mieszkańcami regionu i uczniami szkół Hajnówki,
 • …..i najważniejsze …..przeżyją wspaniałą naukowo-kulturową przygodę :)

Nabyta wiedza zostanie wykorzystana w praktyce i rozpowszechniona  –

 • w postaci  broszur, ulotek oraz gotowych konspektów zajęć, nieodpłatnie przekazanych do szkół z regionu Puszczy Białowieskiej i Polesia (BY), a także dostępnych do pobrania na stronach partnerskich szkół;
 • w postaci wystawy mobilnej – bannerów i rollapów prezentujących w całości opracowanych przez uczniów i nauczycieli z obu szkół. Ekspozycja mobilna prezentować więc będzie zbiory zielnikowe, wydruki roślin zielarskich zagrożonych wyginięciem oraz nazwy miejscowe roślin wykorzystywanych w kulturze i tradycji, przykłady roślin zielarskich z instrukcją hodowli, które można spokojnie uprawiać samodzielnie, bez konieczności eksploatacji ze środowiska naturalnego.  Wystawy po zakończeniu projektu będą dostępne w obiektach Białowieskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Obwodu Brzeskiego, swym zasięgiem obejmą turystów i mieszkańców.

Efekty projektu dostępne dla przyszłych pokoleń uczniów

Przede wszystkim jednak zebrane materiały posłużą do opracowania merytorycznego wyposażenia Centrum Edukacyjnych w obu szkołach (dwa z II LO z DNJB i jedno w Szkole Średniej Nr 3 w Pińsku). Centra stanowić będą kompendium wiedzy zgormadzonej przez uczniów – będą to miejsca popularyzacji wiedzy o przyrodzie i kulturze obu partnerskich regionów, przygotowane nie tylko na czas trwania projektu – w zamiarze będzie to eskpozycja stała w obu szkołach, służąca kolejnym pokoleniom uczniów. Centra zostaną wyposażone z nowoczesny sprzęt, tym samym wyposażenie II LO w Hajnówce wzbogaci się m.in. w laptop z oprogramowaniem, projektor, kamerę do mikroskopu, przenośny mikroskop inspekcyjny, wskaźniki laserowe, szklarnię z przyborami ogrodniczymi. Dzięki utworzeniu Centrum na lekcjach biologii nie powieje nudą.
Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy, wartość projektu to 66 768,00 euro, w tym dofinansowanie: 59 557,12. Po stronie polskiej wkład własny w projekcie zapewnia Białowieski Park Narodowy - beneficjent główny.
Rolą Starostwa Powiatowego w Hajnówce będzie realizacja procedur związanych z zakupem materiałów, usług i sprzętu na rzecz realizacji projektu (ze środków pochodzących z funduszy unijnych), a w porozumieniu z innymi partnerami – bieżąca koordynacja nad projektem (poprzez udział w spotkaniach roboczych).
Choć projekt wystartował pierwszego czerwca, jego pełna realizacja  będzie miała miejsce w nowym roku szkolnym. Zachęcamy ósmoklasistów do śledzenia informacji o projekcie na stronie www i facebook szkoły, stronie projektu (link) a także Powiatu Hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk

w tekście wykorzystano materiały promocyjne szkoły

{"register":{"columns":[]}}