W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

W hajnowskim szpitalu ruszyły zapisy do programu szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

09.08.2022

Hajnowski szpital realizuje projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”. W ramach tego osoby w wieku 18-64 lata, pracujące w sektorze – rolnictwa, łowiectwa i rybactwa mogą ubiegać się o kwalifikację do bezpłatnych szczepień przeciwko KZM (kleszczowe zapalenie mózgu).

 Bezpłatne szczepienia przeciw KZM w Powiecie Hajnowskim.JESTEŚ mieszkanką, mieszkańcem powiatu hajnowskiego, masz od 18 do 64 lat, pracujesz w sekcji gospodarczej - rolnictwo,
rybactwo, łowiectwo lub jesteś ubezpieczona/y w KRUS? Zaszczep się!

2017 – 114 osób,

2018 – 99 os.,

2019 – 71,  współczynnik  zapadalności w 2019 – 164,6 (w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej 49,51*) – takie żniwo zebrała borelioza z Lyme w powiecie hajnowskim ciągu ostatnich lat. Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) również wyrabia swoją ponurą statystykę – 60 osób tylko w latach 2017-2019, współczynnik zapadalności w 2019 r. – 44,00 (przy średniej krajowej wynoszącej 0,61!)**.  Zapadalność na choroby odkleszczowe w województwie podlaskim jest najwyższa w kraju - ale nawet na tle Podlasia powiat hajnowski niechlubnie się wyróżnia. Dane zachorowalności na choroby odkleszczowe w regionie Puszczy Białowieskiej mocno przewyższają średnią wojewódzką - i tak wysoką w skali kraju. Choć przytaczanie suchych danych statystycznych nie jest najlepszym pomysłem na dobry początek żadnego tekstu, w tym akurat przypadku dobitnie pokazuje, jak wielkim problemem dla naszego regionu są choroby odkleszczowe – trudne do leczenia, wywołujące szereg powikłań, skutkujące wyłączeniem z życia zawodowego, społecznego,  a w skrajnych przypadkach śmiercią.  Wszystkie te elementy zawiera „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” - projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a partnerem  SP ZOZ w Hajnówce.

Mając na uwadze skalę ryzyka zachorowania na choroby odkleszczowe w naszym regionie, wynikającą z położenia geograficznego i uwarunkowań środowiskowych, z uwagi na dobro społeczności lokalnej ponownie przyjęliśmy ofertę udziału w projekcie i podjęliśmy wyzwanie – mówi dyrektor SP ZOZ Grzegorz Tomaszuk.  Dzięki determinacji, zaangażowaniu i współpracy będziemy realizować projekt pod egidą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roli lidera, a SP ZOZ - partnera.

Bezpłatne szczepienia i profilaktyka – trwają zapisy na szczepienia!

Zaangażowanie do inicjatywy hajnowskiego szpitala nie dziwi – placówka w swojej strukturze posiada 9 POZ, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny a także Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, który dysponuje zautomatyzowanym systemem wykonywania testów wykrywających choroby przenoszone przez kleszcze. I choć pandemia koronawirusa utrudniła realizację projektowych działań (pierwotnie zaplanowanych na 2019 rok), projekt wystartował! W pierwszym etapie odbyły się szkolenia dla personelu medycznego. Aktualnie trwają zapisy na szczepienia.

Mieszkańcy powiatu hajnowskiego spełniający kryteria  włączenia do projektu – a więc rolnik, myśliwy, rybak w wieku 18-64 lata, po uzupełnieniu ankiety w POZ, zostaną zakwalifikowani do bezpłatnego szczepienia przeciwko KZM. Udział w projekcie kwalifikuje do bezpłatnego otrzymania trzech dawek szczepienia, gdzie cena rynkowa jednej dawki waha się od 110 do 130 zł. Możliwość otrzymania bezpłatnego pakietu szczepionki przeciwko KZM przyczyni się do poprawy stanu zdrowia populacji woj. podlaskiego, zmniejszając zagrożenie choroby.

Kwalifikacja do projektu

Projekt skierowany jest do grup zawodowych zatrudnionych w sektorze łowiectwo, rolnictwo rybactwo. Osoby kwalifikujące do projektu będą weryfikowane przez personel POZ i SP ZOZ. W przypadku osób zatrudnionych w sektorze "rolnictwo" zaszczepić się mogą rolnicy, członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie, pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie na stałe lub dorywczo oraz właściciele i pracownicy  firm związanych z sekcją rolnictwa (tj. uprawianiem roślin, hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, zbieraniem i przetwarzaniem żywności, także takiej zebranej w lesie czy na łące). W przypadku osób fizycznych - rolników podstawą weryfikacji będzie NIP lub aktualny dokument poświadczający opłatę składki KRUS, a w przypadku pracowników czy członków rodziny – oświadczenie wypełnione przez rolnika. Przedsiębiorcy będą weryfikowani poprzez nr REGON oraz kod PKD.

Osoba, która zakwalifikuje się do szczepienia, uzupełni i przekaże personelowi POZ dokumenty:

  1. formularz rekrutacyjny,
  2. oświadczenie RODO popisane przez uczestnika projektu,
  3. ANKIETĘ BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

+ ewentualne dodatkowe dokumenty oświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie o zatrudnieniu/pracy w gospodarstwie rolnym lub firmie.

Po  kwalifikacji pacjent zostanie umówiony na termin pierwszego szczepienia; drugą dawkę uczestnik otrzyma w terminie 14-30 dni, zaś trzecią - po 5 miesiącach od podania drugiej dawki. Tylko podanie 3 dawek daje prawie 100 % zabezpieczenie przed KZM i kwalifikuje rozliczenie szczepień w ramach projektu.

Ponadto osoby, które zdecydują się wziąć udział w programie i się zaszczepić, otrzymają od przeszkolonego personelu medycznego porady profilaktyczne połączone z ankietami, mających na celu ocenę zagrożenia pokłucia przez kleszcze.  Szczegółowe informacje na temat realizacji programu i zasad kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 85 682 90 42, kom. 790 269 000 (w godz. 8.00-15.00) pisząc na adres mailowy: jtroszczynska@spzozhajnowka.pl. Szczepienia będą wykonywane w Poradni Ogólnej Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce oraz Gminnych Ośrodkach Zdrowia w Białowieży, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Narwi i Narewce.

Zaoszczędź ok. 400 zł i zabezpiecz siebie, rodzinę, współpracowników przed groźną chorobą i jej powikłaniami! Zaszczep się!

Realizacja projektu potrwa do 2023, jego całkowita wartość to ponad 9,7 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO to 9,3 mln zł. Realizacja projektu na terenie powiatu hajnowskiego to koszt ok. 348 073,80 zł, z czego dofinansowanie wynosi 330 670,11 zł.

Katarzyna Miszczuk

*Współczynnik zapadalności oblicza się poprzez przeliczenie danych surowych na 100 tyś. mieszkańców, umożliwiając w ten sposób porównanie liczby zachorowań w jednostkach administracyjnych o różnej liczbie mieszkańców.

** Dane PSSE w Hajnówce z – stan na listopad 2019 r.

{"register":{"columns":[]}}