W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uczniowie II LO z DNJB na kulturowym szlaku... Projekt "Mniejszości narodowe bogactwem Europy" zakończony. Sprawdź co zrobiliśmy przez ostatnie trzy lata!

28.12.2021

II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce w październiku br. zakończyło realizację projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Współpracy Szkół.

Podczas wizyty na Litwie

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, po prawej flaga Unii

Partnerami projektu były: Gimnazjum im. Franciszka Skaryny z Wilna i Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku.
Etapy realizacji projektu były systematycznie prezentowane na stronie szkoły i powiatowych mediów.
Chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze zrealizowane cele projektu:

 • wzmocnienie u młodzieży poczucia ciągłości tradycji i jej wpływu na kształtowanie poczucia tożsamości i samoidentyfikacji,
 • zgłębienie i poznanie sposobów zachowywania dziedzictwa kulturowego swoich narodów,
 • poszerzanie horyzontów jego uczestników poprzez zrozumienie, iż krzewienie własnych zwyczajów i tradycji wzbogaca mozaikę kulturową ich krajów zamieszkania,
 • rozwinięcie u uczniów szacunku dla innych kultur,
 • rozwinięcie kompetencji językowych uczestników projektu,
 • podniesienie standardów nauczania i zdobywania wiedzy poprzez wzbogacenie działań szkół o nowe instrumenty, metody i formy pracy obecnie nie wykorzystywane w ramach realizacji podstawy programowej,
 • wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej.

Ponadto działania projektu rozwinęły w jego uczestnikach poczucie bycia elementem kultury europejskiej oraz zrozumienie wkładu w dziedzictwo europejskie.
Realizując projekt osiągnęliśmy konkretne rezultaty w postaci:

 1. nawiązania trwałej współpracy pomiędzy instytucją wnioskującą i organizacjami partnerskimi. Współpraca ta zaowocowała podpisaniem deklaracji o dalszej współpracy szkół po zakończeniu realizacji projektu.
 2.  opracowania przez uczestników projektu i wydania mini-słowniczka w językach narodowych oraz w języku angielskim. Słowniczek będzie wykorzystywany we wszystkich partnerskich szkołach podczas lekcji języków mniejszości oraz historii i kultury mniejszości.
 3. nabycia umiejętności wykonywania pieśni ludowych i wydania Śpiewnika pieśni Podlasia, który również wzbogaci materiały dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach języka mniejszości, historii i kultury mniejszości oraz muzyki.   
 4. stworzenia katalogu symboliki białoruskiej w postaci prezentacji, która jest dostępna na stronie szkoły w zakładce Erasmus + specjalnie utworzonej na potrzeby upowszechniania projektu.  
 5. utworzenia Izby Regionalnej. Izba powstawała przez cały okres realizacji projektu, w proces ten byli zaangażowani uczniowie wraz z rodzicami, a nawet dziadkami, kadra pedagogiczna i personel szkoły.

Dzięki wysiłkowi wszystkich wymienionych osób udało się stworzyć miejsce oddające klimat wiejskiej chaty, prezentujące przepiękne przedmioty rękodzieła ludowego: ruczniki, makatki, kapy czy chodniki. Centralnym elementem Izby jest kąt z ikoną ozdobioną ręcznikiem obrzędowym ze stołem przykrytym haftowanym obrusem. Wśród eksponatów znajdziemy łóżko przykryte puchową pierzyną i poduchami, przedmioty użytku codziennego: czyhuny, masłobojki, czoweny, czajnik, maszyna do szycia oraz krosna i inne przedmioty wykorzystywane w procesie obróbki lnu. Oczywiście zaraz po wejściu do Izby odwiedzający są „witani” przez gospodynię ubraną w tradycyjny strój: sajan, kożuch, walonki i chustkę. Tradycyjnie wszyscy goście są tu mile widziani.

Uroczyste otwarcie Izby miało miejsce podczas wizyty przedstawicieli uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich, które miało miejsce w październiku 2021r. Zgodnie z założeniami projektu w Izbie odbywają się zajęcia w ramach lekcji języka białoruskiego, historii i kultury mniejszości czy godzin do dyspozycji wychowawcy. Takie zajęcia dają możliwość bezpośrednio zetknąć się z bogatą tradycyjną materialną a też i duchową kulturą Podlasia, kulturą przodków.

Progi Izby są otwarte dla wszystkich zainteresowanych tak, jak zawsze progi chat naszych przodków były rade gościom, zgodnie z zasadą: Gość w dom – Bóg w dom.

Jesteśmy pewni, że to magiczne miejsce będzie z powodzeniem służyć zarówno naszej społeczności szkolnej, jak również społeczności lokalnej.
Zrealizowany projekt pozostawił trwały ślad w naszej społeczności, a jego rezultaty będą nam towarzyszyły w różnych działaniach realizowanych przez naszą szkołę.

 

Materiały

Szczegółowe informacje o działaniach i rezultatach projektu pod linkiem

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}