W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej rozpoczęli szkolenia zawodowe

18.05.2022

Powiat Hajnowski inwestuje w kapitał ludzki poprzez realizację ustawowych zadań w tym angaż w projekty mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców.

2,5 mln na realizację projektu Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Hajnowskim

Jedną z takich inicjatyw jest projekt „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, realizowany od 2019 r. Liderem projektu jest miasto Łomża, partnerami w regionie – Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Uczestnik, który zgłosi się do CIS może liczyć na kompleksową pomoc z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Praca w CIS przebiega dwuetapowo - uczestnicy zaczynają od zajęć aktywizacji społecznej - biorą udział w indywidualnych i grupowych warsztatach umiejętności społecznych. Kolejnym krokiem jest rehabilitacja zawodowa obejmująca naukę praktycznych umiejętności, kurs przedsiębiorczości oraz kursy zawodowe, które zakończą się egzaminem w Cechu Rzemiosł Rożnych w Hajnówce, a kursanci otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. 10osobowa grupa z IV naboru właśnie zaczęła realizację szkoleń zawodowych - pomoc kuchenna oraz asystent- opiekun osób zależnych. Trzymamy kciuki! Realizacja projektu zbliża się ku końcowi, potrwa do 31 sierpnia 2022 r.

W 2021 r. w zajęciach w CIS uczestniczyło 49 osób (2 nabory, z czego drugi kończy zajęcia w CIS w 2022 r.). Uczestnicy w ubiegłym roku wzięli udział w trzech kursach zawodowych: pomoc kuchenna (4 osoby), pracownik budowlany (7 osób), opiekun osób starszych (9 osób). Całkowita wartość projektu dla Powiatu Hajnowskiego to 2,4 mln zł, w 2021 r. wydatkowano 546 tys. zł.

Dzięki realizacji projektu wsparcie i szansę na to, by zmienić coś w swoim życiu otrzymali ci, którzy tego najbardziej potrzebują. Szerokie spectrum działań podejmowanych w ramach projektu pozwoli uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy oraz uwierzyć we własne możliwości.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}