W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Trwa realizacja projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”

18.02.2022

Uczniowie z II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego oraz ich koledzy ze Średniej Szkoły nr 3 z Pińska (Republika Białoruś) poznają przyrodę Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy oraz znaczenie roślin w lokalnej kulturze, obrzędach i ludowej medycynie.

Logo projektu "Przyrodnicza Skarbnica ponad granicami" - na białym tle grafika miodownika melisowatego i tytuł projektu

Logotypy projektu "Przyrodnicza Skarbnica ponad granicami"

W ubiegłym roku uczestnicy projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” brali udział w wielu ciekawych wyjazdach, warsztatach i prelekcjach, podczas których gromadzili informacje i szukali inspiracji do dalszych działań projektowych. Uczniowie odwiedzili m.in. Ziołowy Zakątek w Korycinach, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach i obowiązkowo – Białowieski Park Narodowy. Młodzi etnobotanicy dzielą się zdobytą wiedzą ze społecznością lokalną – za pośrednictwem profilu projektu na Facebook (link w materiałach).

Trwa akcja "Tydzień z rośliną"! W tym tygodniu "na tapecie" brzoza i jej zdrowotne właściwości (w bonusie przepis na sok). Przeglądając przygotowane przez młodzież prezentacje o  poszczególnych roślinach ze zdumieniem odkryjecie jak bogata jest przyroda naszego regionu i że od zawsze stanowiła „skarbnicę” dla mieszkańców regionu. W ramach projektu uczniowie tworzą zbiory zielnikowe, wydruki roślin zielarskich zagrożonych wyginięciem oraz katalog nazw miejscowych roślin wykorzystywanych w kulturze i tradycji.

Zebrane materiały zostaną szeroko rozpowszechnione: w postaci broszur, ulotek oraz gotowych konspektów zajęć, nieodpłatnie przekazanych do szkół z regionu Puszczy Białowieskiej i Polesia (BY), a także dostępnych do pobrania na stronach partnerskich szkół; w postaci wystawy mobilnej – bannerów i rollapów prezentujących zgromadzoną i usystematyzowaną wiedzę – o treści całkowicie wykonanej przez uczniów i nauczycieli z obu szkół. Wystawy po zakończeniu projektu będą dostępne w obiektach Białowieskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Obwodu Brzeskiego – tym samym z wiedzy o bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej skorzystają mieszkańcy i turyści.

Przede wszystkim jednak zebrane materiały posłużą do opracowania merytorycznego wyposażenia Centrum Edukacyjnych w obu szkołach (dwa z II LO z DNJB i jedno w Szkole Średniej Nr 3 w Pińsku). Centra stanowić będą kompendium wiedzy zgormadzonej przez uczniów – będą to miejsca popularyzacji wiedzy o przyrodzie i kulturze obu partnerskich regionów, przygotowane nie tylko na czas trwania projektu – w zamiarze będzie to eskpozycja stała w obu szkołach, służąca kolejnym pokoleniom uczniów. Centra zostaną wyposażone z nowoczesny sprzęt - tym samym wyposażenie II LO w Hajnówce wzbogaci się m.in. w laptop z oprogramowaniem, projektor, kamerę do mikroskopu, przenośny mikroskop inspekcyjny, wskaźniki laserowe, szklarnię z przyborami ogrodniczymi. Nowoczesne wyposażenie Centrum pozwoli na ciekawe poprowadzenie zajęć edukacyjnych – w Białorusie na lekkcjach biologii nie powieje nudą :).

Pierwsze przymiarki do powstania Centrum za nami – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, będące partnerem w projeckie, przygotowało procedury zamówienia.

Tymczasem w szkole, w styczniu 2022 r. przeprowadzono badania ankietowe, mające na celu poznanie poziomu wiedzy na temat przyrody naszego regionu i znajomości kulturowego oraz medycznego znaczenia dziko rosnących roślin naszego regionu. W ankietowaniu wzięło udział ponad 250 uczniów.

Projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” realizowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Beneficjentem wiodącym jest Białowieski Park Narodowy, partnerami: II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, Powiatem Hajnowskim, Lokalnym Środowiskowym Funduszem „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego”, Państwową Instytucją Edukacji „Średnia Szkoła nr 3 m. Pińska” oraz Departamentem Edukacji Miasta Pińsk. Przedsięwzięcie potrwa 12 miesięcy, całkowita wartość projektu: 66 768,00 €, kwota dofinansowania 59 968,76 €.

Rolą Starostwa Powiatowego w Hajnówce jest realizacja procedur związanych z zakupem materiałów, usług i sprzętu na rzecz realizacji projektu (ze środków pochodzących z funduszy unijnych), a w porozumieniu z innymi partnerami – bieżąca koordynacja nad projektem (poprzez udział w spotkaniach roboczych).

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Link do strony projektu
{"register":{"columns":[]}}