W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Transmisja z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

23.02.2023

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.
 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2022r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2022r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 10. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 11. Informacja na temat gospodarki leśnej w Nadleśnictwach z terenu Powiatu Hajnowskiego.
 12. Informacja wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce na temat realizacji sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Hajnowskiego.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski za rok 2022.
 14. Powzięcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie na 2023r;
  • zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2023- 2034;
  • zmiany uchwały Nr XII/121/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Hajnowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

Wideo

{"register":{"columns":[]}}