W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Transmisja z obrad XXIV sesji Rady Powiatu

Transmisja rozpocznie się od 13.00

Herb Powiatu Hajnowskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
 5. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Budżet Powiatu Hajnowskiego na 2022r.:
 • przedstawienie projektu budżetu na 2022r.;
 • przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • dyskusja;
 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022r.
 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego.
 • przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2034;
 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2034.
 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w 2021r.
 3. Powzięcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie na 2021r;
  • zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2021- 2034;
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2022r.;
  • uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022r.;
  • uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022r.;
  • uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Hajnowskiego na 2022r.;
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego na 2022r.;
  • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r.
  • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez sołtysa i mieszkańców wsi Ogrodniki i okolic;
  • rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez sołtysa i mieszkańców wsi Mikłaszewo;
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia środków na działania proekologiczne;
  • zmiany uchwały Nr VII/49/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Hajnowskiego;
  • ustalenia wynagrodzenia Starosty Hajnowskiego;
  • zmiany uchwały Nr XXV/240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

Wideo

{"register":{"columns":[]}}