W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

TAK dla zielonej energii w Podlaskiem!

21.01.2022

Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz gospodarczych to bezpieczna przyszłość. Wykorzystywanie naturalnych zasobów do produkcji zielonej energii to globalny trend, w który wpisują się działania Powiatu Hajnowskiego (Podlaskie). Inicjatywy podejmowane przez samorząd z regionu Puszczy Białowieskiej, a także kolejne samorządy i władze Województwa Podlaskiego wskazują, że region może stać się niezależny energetycznie. Powiat Hajnowski małymi krokami zmierza ku zielonej transformacji, współpracując z niemieckimi i krajowymi partnerami.

Powiat Hajnowski wspiera rozwój OZE w regionie

Analiza zasobów podstawą planowania

Pierwsze kroki zostały podjęte przez samorząd w 2015 r. – wraz z nawiązaniem współpracy z Fundacją Euronatur oraz Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. (Niemcy) w ramach trzyletniego projektu finansowanego z Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska Niemiec. W efekcie polsko – niemieckiej współpracy samorząd dysponuje dziś „Planem energetycznym, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego". To dokument analityczny, wskazuje najkorzystniejsze „zielone rozwiązania” dla powiatu, biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne.  Podstawą planu energetycznego jest integracja rozwoju gospodarczego z postępem OZE, dających możliwość produkcji energii na miejscu. Plan potwierdza, że możemy stać się regionem samowystarczalnym energetycznie, a zastosowanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do rozwoju regionu i podniesienia jakości życia mieszkańców. Wskazuje również konkretne kroki, jakie należy przedsięwziąć, żeby ten cel osiągnąć.  Samorząd Powiatu Hajnowskiego jest jedynym powiatem w Polsce, posiadającym tego typu analizę.

Krok drugi – doradztwo i promocja OZE

Zawarte w Planie wytyczne są wykorzystywane w praktyce – w 2019 r. w wyniku kontynuacji polsko – niemieckiej współpracy ze Stowarzyszeniem Energievision, Powiat Hajnowski utworzył Centrum Energii Odnawialnej. Centrum świadczy bezpłatne doradztwo mieszkańcom, samorządom i przedsiębiorcom z regionu w zakresie zastosowania OZE, wymiany pieców grzewczych, systemów wentylacji oraz wspiera mieszkańców w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych. W ramach oferty możliwe jest także wykonanie nieodpłatnego audytu energetycznego oraz sporządzenie kompleksowej koncepcji instalacji źródła ciepła/energii, dostosowanej do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego, zawierającej m.in. wyliczenie wielkości instalacji, przewidywane oszczędności oraz proponowane rozmieszczenie na dachu budynku lub terenie.  Zachęcamy do samorządy, mieszkańców i przedsiębiorców do korzystania z usług Centrum.

Działania w 2022 r.

W 2022 r. samorząd kontynuuje działania na rzecz rozwoju OZE. W 2021 r. powiat przystąpił do kolejnego polsko – niemieckiego projektu, realizowanego we współpracy z Fundacją 100prozenterneuerbar (Niemcy). Projekt ma na celu rozwój przyjaznego dla środowiska i efektywnego systemu ciepłowniczego „Power to heat” poprzez opracowanie modelowej koncepcji  produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii dla miasta Hajnówka – lokalnego centrum regionu. Realizacja zadania potrwa do 2023, projekt w stu procentach finansowany jest przez stronę niemiecką. Realizacja działania to kolejny krok ku samowystarczalności energetycznej powiatu.

Jednocześnie – w miarę pozyskiwania środków finansowych – instalacje fotowoltaiczne montowane są na powiatowych budynkach użyteczności publicznej. Z „prądu ze słońca” korzystają dwie szkoły ponadpodstawowe w Hajnówce, dla których powiat jest organem prowadzącym, Dom Pomocy Społecznej w Białowieży, Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce oraz Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra, zaś w powiatowym szpitalu w Hajnówce, w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, wykorzystywane są kolektory słoneczne.
Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy, z OZE korzystają także mieszkańcy. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego gminy Powiatu Hajnowskiego: miasto Hajnówka, gminy: Hajnówka, Białowieża, Narew i Narewka, finansują zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców. Jest to możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Docelowo z dofinansowania skorzystają mieszkańcy 47 podlaskich gmin, Województwo Podlaskie w 2021 r. przeznaczyło na ten cel 57 mln zł.

Bliskie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej – polskiej perły na liście UNESCO zobowiązuje nas, społeczność lokalną, do podejmowania działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, rozumianego przez wdrażanie procesów innowacyjnych, w jak najmniejszym stopniu ingerującym w środowisko naturalne, przy jednoczesnym zaspokajaniu rosnącego popytu na energię. Stąd działania podejmowane przez samorządców z regionu i władze województwa podlaskiego. Rozmowy i działania podejmowane dzisiaj wpłyną na rozwój gospodarki i przyszłość energetyczną kolejnych pokoleń – podsumowuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk
Promujemy region - Artykuł ukazał się na stronie Rynek Inwestycji

 

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}