W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi

Turyści na rowerach przy powiatowym Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra

Logotypy projektu: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logo Województwa Podlaskiego (żubr w pikselach) oraz flaga Unii Europejskiej

Całkowita wartość  projektu: 58 377zł
Dofinansowanie: 49 620, 45 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Założenia:

  • Projekt realizowany w  partnerstwie: Gmina Narew, LOT Region Puszczy Białowieskiej, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo Browsk
  • Projekt będzie realizowany na obszarze LGD Puszcza Białowieska, w Powiecie Hajnowskim. Projekt będzie polegał na utworzeniu na bazie istniejących szlaków rowerowych, tematycznego szlaku rowerowego dotyczącego bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej i Doliny Górnej Narwi. W ramach projektu zostanie ustawiona mała infrastruktura drewniana w postaci tablic informacyjno-edukacyjnych o tematyce bioróżnorodności, tablic z przebiegiem szlaku, jego powiązań z innymi szlakami, a także infrastruktura towarzysząca: wiaty, stojaki na rowery.
  • Szlak będzie przebiegał przez następujące miejscowości: Świnoroje -Narewka-Minkówka-Nowe Lewkowo-Stare Lewkowo-Michnówka-Eliaszuki-Gramotne-Makó1)ka-Nrew-Skaryszewo-Kaczały-Gorodczyno.

Cele projektu:
Wzrost potencjału turystycznego LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo- Puszczy Białowieskiej i Doliny Górnej Narwi.

Cele szczegółowe:

  1.  Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez odnowienie istniejących szlaków turystycznych i utworzenie szlaku tematycznego dotyczącego bioróżnorodności.
  2. Promowanie biologicznej i przyrodniczej różnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez ustawienie tablic edukacyjnych.
  3. Zmniejszenie antropopresji na obszary przyrodniczo cenne.
  4. Promocja ktywnego wypoczynku.

Realizacja projektu, w związku z sytuacją epidemiologiczną została przesunięta na 2021 r.

 

{"register":{"columns":[]}}