W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Szkoły i instytucje

Zespół Szkół Zawodowych - 100 lat doświadczenia

Zespół Szkół Zawodowych - walory szkoły

Ponad 100 lat doświadczenia, ciekawe kierunki kształcenia odpowiadające potrzebom rynku pracy, możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego już na etapie nauki w technikum i życzliwa atmosfera- taki jest Zespół Szkół Zawodowych.

Ciekawe kierunki kształcenia

Pierwszy plus nauki w ZSZ to oferta edukacyjna szkoły. Jest w czym wybierać – w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce można rozpocząć naukę na jednym z 6 kierunków:

 • technikum budownictwa;
 • technikum ekonomicznym;
 • technikum informatycznym;
 • technikum logistycznym (klasa mundurowa) – część zajęć odbywa się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce;
 • technikum mechanicznym;
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych;
 • w szkole branżowej – I stopnia (3-letni okres nauki obejmujący naukę w szkole i praktykę zawodową w wybranym przez ucznia przedsiębiorstwie. Pomocą w znalezieniu miejsca praktyk służy Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce) i II stopnia (2-letni okres nauki, kończący egzaminem nadającym tytuł technika.).

Możliwość nauki w technikum stwarza szerokie możliwości – edukacja (poza egzaminem maturalnym) kończy się egzaminem technicznym, po zdaniu którego absolwent otrzymuje tytuł technika i może podjąć zatrudnienie tuż po zakończeniu edukacji. Niech Was jednak nie przeraża perspektywa zakuwania po nocach – by maksymalnie odciążyć ucznia, egzaminy zawodowe są zdawane w II i III klasie po to by przyszły maturzysta mógł spokojnie przygotować się do egzaminów maturalnych. Do wszystkich egzaminowych wyzwań uczniowie są przygotowywani przez kadrę pedagogiczną – pomoc nauczycieli wykracza poza pracę w trakcie godzin lekcyjnych, każdy zainteresowany może się zgłosić na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.  Co ważne – certyfikaty zawodowe wydawane są także w języku angielskim, są ważne we wszystkich krajach UE – to z pewnością dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicznym. Szkoła bardzo inwestuje w ucznia, pomaga mu stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej już na etapie nauki w technikum.

Pierwsze kontakty z przedsiębiorcami – już na etapie nauki

Ucząc się w technikum podszlifujecie praktyczne umiejętności w dobrze wyposażonych salach praktycznych w szkole, ale przede wszystkim – poznacie tajniki zawodu w przedsiębiorstwach z terenu województwa.  W tym celu nawiązana została współpraca z największymi przedsiębiorcami w regionie – m.in. z Danwood S.A z Bielska Podlaskiego, firmą Pronar Sp. z o.o z Narwi oraz Komendą Powiatową Policji.  Dzięki tej współpracy uczniowie technikum mechanicznego i budowlanego mają szansę zdobywać cenne doświadczenie zawodowe podczas praktyk i płatnych staży,  ponadto zapoznają się z trendami produkcji oraz technikami wytwarzania, uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, dodatkowych zajęciach podnoszącymi kompetencje zawodowe i językowe. A po zakończeniu nauki – absolwenci, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i wiedzą mogą z sukcesem ubiegać się o zatrudnienie w zaprzyjaźnionych firmach.

Aktywność ZSZ w Hajnówce w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i  instytucjami z regionu wpisuje się w model nowoczesnego kształcenia, w którym praktyczna nauka zawodu jest pierwiastkiem równorzędnym w stosunku do teoretycznej wiedzy.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek– wybierając technikum budownictwa najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendium ufundowane przez zaprzyjaźnioną firmę  Danwood S.A (brana jest pod uwagę średnia z przedmiotów zawodowych). Równie owocnie układa się współpraca z Komendą Powiatową Policji, która zakłada wsparcie uczniów z technikum logistycznego. Wiedza praktyczna, którą zdobędziesz podczas zajęć na Komendzie, w przyszłości ułatwi aplikację do służby.

Staże za granicą, dodatkowe kursy i uprawnienia

W celu wsparcia swoich uczniów na początku drogi zawodowej szkoła równie aktywnie pozyskuje fundusze unijne, dzięki czemu uczniowie klas technicznych oraz szkoły branżowej mają możliwość odbywania stażu w kraju i za granicą. Ucząc się technikum już na tym etapie edukacji zdobędziesz dodatkowe umiejętności, zarobisz pierwsze pieniądze a do  tego zwiedzisz kawałek świata.

Szkoła jest absolutnym liderem w zakresie realizacji projektów unijnych. ZSZ od kilku lat z powodzeniem realizuje projekt w ramach Erasmus+, umożliwiający uczniom technikum udział w płatnych praktykach w granicą. Ucząc się w szkole branżowej lub technikum: w budowlance czy mechaniaku, ucznowie korzystają z wyjazdów na zagraniczny staż. Wyjazd to olbrzymia szansa – w trakcie stażu przyszyli mechanicy i budowlańcy zapoznają się z techniką oraz metodami pracy w swoim zawodzie, nabędą nowe praktyczne umiejętności i dodatkowo podszlifują język oraz poznają pracę w środowisku wielokulturowym na europejskich rynkach pracy. Ponadto, uczestnicy projektu otrzymają kieszonkowe na drobne wydatki w trakcie stażu w kwocie około 300 euro. Wiedza nabyta w trakcie stażu znajdzie potwierdzanie w dokumencie Europass Mobilność, który wyszczególnia nabyte umiejętnościami w danym zawodzie.

Na tym nie kończy się realizacja projektów przez ZSZ, ukierunkowanych na stworzenie uczniom możliwości poszerzenia wiedzy.  Od orku szkolenego 2021/2022  szkoła realizuje projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja" .
Projekt ma na celu wsparcie rozwoju zawodowego 200 uczniów, poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, nabycie wiedzy o współczesnym rynku pracy, poprzez staże i doradztwo zawodowo-edukacyjne, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.
W nowym roku szkolnym uczniowie wezmą udział m.in.:

 • w dodatkowych zajęciach przedmiotowych i językowych,
 • w kursach kwalifikacyjnych: Tachospeed i Moduł Kontrolny dla kierowców, Kosztorysowania w procesie budowlanym, organizacja cateringu, carving i dekoracje potraw, kuchnia regionalna, kurs spawacza TIG i MIG, Corel Draw, Photoshop, programowanie CNC,
 • w poradnictwie zawodowo - edukacyjnym grupowym i indywidualne,
 • w stażach zawodowych.

To druga edycja projektu, poprzedni - o tej samej nazwie został zakończony w 2020 r.

Pamiętajcie, że we współczesnych realiach rynku pracy doświadczenie zawodowe jest równie ważne co wykształcenie. Umiejętności praktyczne to najcenniejszy punkt w CV, wymagany przez wszystkich pracodawców. Doświadczenie zdobyte już na etapie nauki w szkole, znacząco ułatwi start w życiu zawodowym.

Link do strony szkoły

II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego - perła na edukacyjnej mapie regionu, 70 lat doświadczenia

II LO z DNJB - utytułowana szkoła 
Budynek II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce - w 2018 r. budynek przeszedł kompleksową termomodernizację w wyniku realizacji projektu przez Powiat Hajnowski. Całkowita wartość projektu: 1 864 926,00 zł, kwota dofinansowania: 1 305 448, 20 zł
Budynek II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce - w 2018 r. budynek przeszedł kompleksową termomodernizację w wyniku realizacji projektu przez Powiat Hajnowski. Całkowita wartość projektu: 1 864 926,00 zł, kwota dofinansowania: 1 305 448, 20 zł

Wielokulturowa, przyjazna uczniowi atmosfera, nowoczesny system kształcenia z wykorzystaniem nowinek technologicznych, intensywna współpraca z ośrodkami akademickimi – z takimi atutami II LO z DNJB to szkoła skazana na sukces. Tytuł „srebrnej szkoły” w rankingu liceów ogólnokształcących 2020 w województwie podlaskim oraz  Tytuł „brązowej szkoły” w rankingu szkół olimpijskich 2021 w ogólnopolskim rankingu szkól średnich miesięcznika Perspektywy tylko to potwierdzają. II LO z DNJB to jedyna w regionie placówka mogąca poszczycić się wysokimi lokatami w ogólnopolskim rankingu. Za osiągnięciami szkoły kryją się indywidulne sukcesy uczniów – w czym tkwi sekret popularności Białorusa?

Nowoczesny system kształcenia z wykorzystaniem nowinek technicznych

 Białorus to szkoła wprost modelowa –  świetnie wyposażone sale (w każdej klasie znajduje się rzutnik, TV oraz tablica multimedialna, co daje gwarancję, że każde 45 minut nie spędzicie nosem w książce, bo nauczyciele dzięki możliwości połączenia z internetem wychodzą daleko poza ramy sztampowej lekcji) oraz pracownie (II LO dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym – w pracowni chemicznej i szkolnym laboratorium będziecie mogli swobodnie przeprowadzić doświadczenia z kolei w pracowni biologicznej na każdym biurku stoi profesjonalny mikroskop) a także ciekawa oferta edukacyjna. II LO z DNJB to nowoczesna szkoła, oferująca innowacyjny  model kształcenia, oparty na indywidualnych preferencjach ucznia: składając papiery aplikant nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczególnymi profilami klas (typu humanistyczna, matematyczna itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym – do wyboru m.in. język polski, biologia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka oraz języki – II LO  z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce to jedyna placówka w powiecie oferująca naukę języka francuskiego.  Na lekcjach z wybranych przedmiotów rozszerzonych spotykają się uczniowie z rożnych klas.  Zdziwi Was pewnie liczba rozszerzonych przedmiotów – są trzy a nie jak w większości liceów dwa. Wysoki poziom nauczania to gwarancja dobrze zdanej matury, lepsze przygotowanie do studiów, które absolwenci szkoły rozpoczną z bagażem wiedzy. W murach szkoły zostaniecie solidnie przygotowani do egzaminów, bez konieczności dodatkowych korków. Słowa potwierdza statystyka- szkoła może poszczycić się wysokim wynikiem zdawalności matur.

Szeroko zakrojona współpraca – szkoła otwarta na świat

By wesprzeć ucznia w podjęciu jak najlepszej decyzji co do dalszego kierunku edukacji,  szkoła aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi: Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Na tym nie koniec – Białorus stara się otwierać uczniów na otaczający ich świat.  Młodzi ludzie od lat wyjeżdżają na Zielone Szkoły. Byli już w Grecji, Włoszech i Holandii, na wyjeździe naukowym w Londynie, co roku zwiedzają Mińsk i Grodno, a także poznają walory turystyczne swojej ojczyzny: Białorus był m.in. w Bieszczadach, Tatrach, w teatrze w Warszawie oraz Centrum Nauki Kopernik.   "Białorus" współpracuje ze szkołami średnimi w Hattstedt, Wilnie i Puńsku – z dwom ostatnimi w ramach projektu. Od 2018 r. szkoła realizuje projekt „Mniejszości narodowe bogactwem Europy”, współfinansowanego  w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Ucząc się w Białorusie będziesz mógł wziąć udział w wyjazdach na Litwę i wycieczkach po pograniczu polsko – litewskim, nawiązać nowe przyjaźnie, a także poznać fragment własnej kultury oraz innych – poprzez udział w wielu ciekawych inicjatywach jak tworzenie Izby Regionalnej w szkole czy warsztaty tradycyjnych pieśni obrzędowych.

A od nowego roku szkolnego szkoła przystępuje do nowego projektu transgranicznego - poznacie Puszczę Białowieską po obu stronach granicy!

Najwyższy wskaźnik laureatów konkursów

Działania mające wesprzeć ucznia procentują, czego potwierdzeniem są statystyki  wyników maturalnych i gimnazjalnych, które wysokością dorównują, a w przypadku  niektórych przedmiotów nawet przewyższają średnią krajową, ale także sukcesy na niwie olimpijskiej. „Białorus” to prawdziwa kuźnia talentów. Uczniowie od lat uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych i zajmują wysokie miejsca – są laureatami i zdobywcami miejsc na podium. Szkoła może poszczycić się dużą liczbą finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad a także liczbą stypendystów m.in. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego, Stypendium im. Prof. Simony Kossak przyznawanego przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego. W szkole wdrożono autorski program indywidualnego wsparcia uczniów przygotowujących się do konkursów. Uczeń, który przygotowuje się do olimpiady może liczyć na pomoc i wyrozumiałość nauczycieli – nawet na zwolnienie z klasówki.

Szkoła między lekcjami

"Białorus" od wielu pokoleń tworzą ludzie – ludzie z pasją, którzy chcą wiedzieć więcej. Poza nauką, możesz się tu dobrze bawić, poznawać świat, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Artyści, aktywiści, sportowcy, literaci, plastycy, pasjonaci danej dziedziny nauki – szkoła stwarza możliwości rozwoju dla każdego. Przy szkole funkcjonuje m.in. wokalny Zespół Zniczka, koło filmowe (próbka talentu wyżej - filmik promujący szkołę to dzieło uczniów!), Szkolny Klub Wolontariusza, Zespół Teatralny „Drama”, Szkolne Koło PCK, koło pisania ikon, sekcje sportowe: piłki siatkowej, tenisa, aerobiku, piłki koszykowej, wcześniej wspomnianego tu basenu. Bardzo ciekawie przedstawia się również bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, artystycznych czy sportowych.  Zajęcia wf w "Białorusie" wybiegają daleko poza te lekcje, które znamy z podstawówki i gimnazjum. Szkoła ma nowoczesną salę treningową z trybunami, siłownię, a dzięki wewnątrzszkolnemu dostępowi do basenu zajęcia w ramach wf uczniowie mogą spędzić w Parku Wodnym.

Szkoła między lekcjami

A jaki jest Białorus na co dzień? W szkole panuje serdeczna i luźna atmosfera - centrum towarzyski szkoły jest kawiarenka Bystry Czaj z TV Room. Szkoła organizuje Zielone Szkoły za granicą  i liczne wyjazdy krajowe, aktywnie współpracuje z licznymi instytucjami i ośrdkami - naukowymi i badawczymi.   Białorus pamięta także o swoich uczniach, na ścianach korytarza wiszą zdjęcia absolwentów – to swoista kronika wspomnień przedstawiająca sylwetki uczniów, wspólnie spędzony czas w szkole, podczas wycieczek, studniówek – napisana przez nich samych. Wesołe twarze spoglądające ze zdjęć na szkolny korytarz to wskazówka, że w Białorus to coś więcej niż świetnie wyposażone sale i wysoki poziom nauczania. To miejsce, w którym mile widziany jest każdy, miejsce, w którym młody człowiek może liczyć na życzliwą atmosferę, a poza nauką realizować swoje pasje i zainteresowania.

Link do strony internetowej szkoły

I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce - 80 lat doświadczenia

I LO - walory szkoły

I LO to szkoła z długoletnią (bo ponad 80-letnią) historią i doświadczeniem dydaktycznym. Dyrekcja stawia na nowoczesny system kształcenia - uczniowie liceum będą sami decydować o wyborze przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami i ewentualnymi planami na przyszłość. Placówka oferuje nauczanie trzech przedmiotów rozszerzonych w każdej klasie, których wyboru uczeń dokonuje już na etapie rekrutacji. Przyszli adepci sami wybierają także język obcy - rosyjski, angielski, niemiecki zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym. Nauka odbywa się w systemie międzyoddziałowym z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania. Nauczanie przedmiotów rozszerzonych odbywa się od klasy pierwszej – uczeń jest więc dobrze przygotowywany do egzaminów zewnętrznych. By maksymalnie zwiększyć komfort, nauka języków odbywa się w kameralnych grupach, nauczyciele przywiązują uwagę, by w trakcie zajęć uczniowie posługiwali głównie nauczanym językiem obcym. Sposób nauki przynosi efekty – szkoła może pochwalić się absolwentem studiującym w Anglii.  O tym, że studia za granicą są osiągalne, uczniowie mogą się przekonać podczas regularnie organizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pomagającymi rozpocząć naukę za granicą.

Szkoła między lekcjami

"Polak" to szkoła szyta na miarę każdego ucznia – początkujący pisarze, muzycy, aktorzy, lingwiści czy filmowcy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania. Ponadto, szkoła aktywnie współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki, m.in. Komendą Powiatową Policji, z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, z Politechniką Białostocką, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Białowieskim Parkiem Narodowym, Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W ramach tego uczniowie biorą udział w intersujących prelekcjach, warsztatach – stacjonarnych i wyjazdowych, konkursach czy wykładach poszerzających wiedzę wykraczającą daleko poza program nauczania. Z kolei szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-sportowych (w tym zajęcie na basenie miejskim), wolontariatu, ambitnej rozrywki, teatralnych, pozwalają na rozwój pasji i talentów. Uczniowie często jeżdżą na wycieczki – jak te do Warszawy, do studia TVN czy Polsat.

 W szkole ostatnie słowo należy do ucznia – "Polak" stawia na partnerstwo, społeczność szkolna chętnie angażują się w organizację wszelkich uroczystości. A tych jest całkiem sporo – sesje popularnonaukowe, obchody liczby π, Dzień Kobiet, Jasełka, Andrzejki i wiele innych.

Z Polakiem zwiedzisz świat! Program ERASMUS+

Szkoła realizuje również interesujące programy edukacyjne. Polak realizuje program ERASMUS+ , uczniowie szkoły mają zwiedzać kraje Unii Europejskiej, poznać tamtejsze rynki pracy, podszlifować język. Uczniowie I LO  zwiedzają świat, a wrażenia z tych wyjazdów są w szkole nadal żywe – szkolne korytarze zdobią galerie, przypominające, że nauka w I LO to także szansa na poznanie innych kultur, podszlifowanie języka i zawarcie nowych przyjaźni.

Sala terapeutyczna i "Labolatorium smaku"

I LO w Hajnówce w stawianiu na kreatywny rozwój i wsparcie zainteresowań uczniów wychodzi daleko poza system kształcenia. Dyrekcja wie, że ważny jest także komfort nauki dostosowuje więc budynek szkoły do potrzeb młodych żaków. Od stycznia 2018r. w szkole funkcjonuje sala terapeutyczna, powstała z myślą o uczniach uczęszczających na zajęcia logopedyczne, trening umiejętności społecznych, dogoterapii i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W wygodnym, nowoczesnym i bezpiecznych otoczeniu uczniowie pod opieką nauczycieli, specjalistów odbywają zajęcia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W sali prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu poprawnego pisania i czytania, koordynacji ruchowej, rozwoju mowy i przezwyciężania  trudności emocjonalnych we współpracy z rówieśnikami. Uczniowie realizują zajęcia w komfortowych warunkach – pokój został wyposażony w 15 kolorowych dużych foteli wraz z podnóżkami, zestaw nowoczesnych jasnych mebli oraz sprzęt grający.  Kolejna inicjatywa to „LABORATORIUM SMAKU – JEDYNE W POLAKU”. Wyremontowana stołówka szkolna to dziś centrum społeczności szkolnej – uczniowie mogą przygotować sobie herbatę, odgrzać jedzenie lub po prostu spotkać się i pogadać. Kawiarenka jest wyposażona w  nowoczesne meble i sprzęt, udostępnione uczniom do użytkowania

Inwestycja w ucznia popłaca: I Liceum Ogólnokształcące może poszczycić się także sukcesami uczniów na niwie olimpijskiej i stypendialnej: uczniowie szkoły są laureatami Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium im. prof. Simony Kossak, przyznawanego przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego. Ponadto zajmują lokaty w różnorodnych konkursach i olimpiadach, uzyskują kwalifikację do etapów okręgowych, wojewódzkich, ścisłego finału.

Link do strony internetowej szkoły

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - link do strony internetowej placówki

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - link do strony internetowej placówki

{"register":{"columns":[]}}