W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia dla studentów kierunku pielęgniarskiego przyznane!

17.11.2021

Zarząd Powiatu Hajnowskiego przyznał stypendia dla studentów kierunku pielęgniarskiego. Program stypendialny funkcjonuje od 2019 r., to pierwsza taka inicjatywa w Województwie Podlaskim.

Powiatowy Program stypendialny dla studentów kierunków pielęgniarskiego i położniczego:
pierwsza taka inicjatywa w Województwie, program realizowany od października 2019r., 135 000,00 zł wartość Programu w roku akademickim 2021/2022

Wychodząc naprzeciw potrzebom hajnowskiego szpitala,  a jednocześnie kierując się dobrem wspólnoty lokalnej oraz chęcią pomocy przyszłym adeptom studiów medycznych, zadecydowaliśmy się wystąpić z ofertą do studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wsparcie finansowe będzie wypłacane przez okres nauki. A po ukończeniu studiów studenci mają zapewnioną pracę w hajnowskim szpitalu – podjęcie zatrudnienia w naszej placówce zdrowotnej to jeden z warunków umowy - wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stypendium ma na celu zachęcić studentów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w zawodzie a jednocześnie jest próbą rozwiązania kadrowych bolączek związanych z brakiem pielęgniarek i położnych. To poważny problem, z którym zmaga się polska służba zdrowia, a kolejne dane statystyczne biją na alarm – młodzi absolwenci jeśli już pozostają w zawodzie (niestety tendencja jest spadkowa), często podejmują pracę poza granicami kraju lub w dużych ośrodkach miejskich, w efekcie pracująca kadra systematycznie się zmniejsza.

Stypendium jest wypłacane przez 9 miesięcy w danym roku akademickim. Rekrutacja do programu stypendialnego została zakończona z dniem 31 października br., wszystkie wnioski ubiegających się o stypendium zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu. Studenci, którzy zdecydowali się ubiegać o stypendium, a następnie podpiszą umowę, otrzymają wsparcie w kwocie 600 zł/miesięcznie. A po ukończeniu nauki przyszli pielęgniarze/pielęgniarki lub położne zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu pracy w hajnowskim szpitalu – zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w hajnowskiej placówce to jeden z warunków umowy.

Dzisiejsi studenci za kilka lat podejmą pracę w naszym szpitalu, zatem inwestycja w stypendia zwróci się społeczności lokalnej z nawiązką. Cieszę się, że udało się nam wygospodarować środki na ten cel, przy jednoczesnym wsparciu samorządu Miasta Hajnówka, za które jestem bardzo wdzięczny Burmistrzowi Miasta Hajnówka, Panu Jerzemu Sirak. Jestem przekonany, że inne samorządy z regionu pójdą naszym śladem; każda inwestycja na rzecz lokalnej wspólnoty a także pomoc młodym ludziom są bezcenne– mówi Starosta Andrzej Skiepko.

O dofinansowanie studiów w roku akademickim 2021/2022 zdecydowało się ubiegać 25 osób: wpłynęło 8 wniosków studentów pierwszego roku, 7 wniosków studentów drugiego roku, 10 wniosków studentów trzeciego roku. Pieniądze w okresie październik – czerwiec (9 miesięcy) będą wypłacane z budżetu powiatu. Ideę samorządu powiatowego wspiera Urząd Miasta Hajnówka – w wyniku dobrej współpracy, w sierpniu 2019 r. Starosta Andrzej Skiepko wraz z Burmistrzem Miasta Hajnówka Jerzym Sirak podpisali list intencyjny o woli podjęcia wspólnych działań związanych ze współfinansowaniem stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarskim i położniczym. Wartość programu stypendialnego w roku akademickim 2021/2022 to 135 tys. zł (środki z budżetu powiatu – 67 500,00 zł, dotacja z gminy miejskiej Hajnówka – 67 500,00 zł). Całkowita wartość Funduszu Stypendialnego  to 239 400,00 zł – to suma środków wypłaconych studentom od momentu funkcjonowania programu, tj. od 2019 r.

Stypendium studentom pielęgniarstwa i położnictwa to kolejna inicjatywa samorządu – od 2007 r. uczniowie hajnowskich szkół ponadpodstawowych otrzymują stypendium w ramach utworzonego przez Radę Powiatu Funduszu im. prof. Simony Kossak. Od początku istnienia funduszu stypendialnego sięgającego 2007 r., wsparcie otrzymało 716 uczniów w kwocie 1 263 400,00 zł.

Katarzyna Miszczuk

 

{"register":{"columns":[]}}