W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Studencie nie zapomnij! Wsparcie finansowe dla osób ze szczególnymi potrzebami

14.09.2021

Dzięki realizacji przed Powiat Hajnowski programu Aktywny Samorząd, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dofinansowanie edukacji!

Finansowe wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Hajnowski

W dniu 10 października 2021 r. upływa termin przyjmowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  1. do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  2. do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  1. do 4.000 zł,

opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Przypominamy , iż wnioski można składać w formie elektronicznej nie wychodząc z domu w Systemie Obsługi Wsparcia - SOW (https://sow.pfron.org.pl/) .

 

{"register":{"columns":[]}}