W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Startuje przebudowa i rozbudowa ulicy Górnej w Hajnówce w ramach I etapu!

26.10.2022

Do inwestycyjnego kalendarza samorządu powiatu hajnowskiego dopisujemy kolejną, wielką inwestycję drogową – przebudowa ulicy Górnej, na przestrzeni lat będąca przedmiotem licznych dyskusji, w VI kadencji Rady Powiatu doczekała się realizacji! Dziś (26.10.22) w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych przedstawiciele samorządu i Wykonawcy – przedsiębiorstwa MAKSBUD Sp. z o.o. podpisali umowę na realizację I etapu przebudowy. Przypominamy, że umowa na II etap została podpisana z Wykonawcami 20 października.

Symboliczne uściśnięcie rąk na znak podpisania umowy

logotypy: flaga i herb Polski

Przebudowa ul. Górnej ze względu na rozmach inwestycyjny i kosztorysowy będzie jednym z największych osiągnięć bieżącej, VI kadencji Rady Powiatu. Imponująco przedstawia się zakres prac, jak również finansowa wartość inwestycji. Podobnie jak w przypadku II etapu, przedsięwzięcie obejmuje przebudowę jezdni, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, prace z zakresu branży elektrycznej, przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych, przebudowę chodników, wymianę oznakowania pionowego a dodatkowo, w ramach pierwszego etapu – także rozbiórkę istniejącego mostu i budowę przepustu oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką 689.

Pierwszy etap będzie realizowany przy współudziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd powiatu pozyskał na ten cel 2 456 434,53 zł (kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych deklarowanej wartości zadania), zaś całkowita wartość przebudowy w ramach I etapu, na którą składają się koszty prac budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej, zamknie się w kwocie 5 218 668,34 zł. Z kolei realizacja II etapu będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 9 974 000,00 zł, zaś całkowita wartość II etapu rozbudowy to koszt 11 727 843,03 zł.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na 16,9 mln zł!

Rozmach inwestycji rzeczywiście jest imponujący – dla porównania całkowity koszt wszystkich, dotychczasowych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowanych przez Nas w VI kadencji to 16,5 mln zł. Za tymi kwotami stoją realne inwestycje, służące regionowi, poprawiające jakość życia mieszkańców oraz dostępność komunikacyjną regionu, co jest ważne z punktu widzenia rozwoju  biznesu – podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

O jakich inwestycjach mowa?

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej etap I to kolejna inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tylko z tego instrumentu finansowego w VI kadencji Rady Powiatu zrealizowaliśmy dotąd 7 inwestycji. W latach 2019-2020, gdy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg funkcjonował pod nazwą Funduszu Dróg Samorządowych, za pozyskane środki zrealizowaliśmy rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu w Miedwieżykach – droga krajowa, rozbudowę ulicy Pałacowej w Białowieży i remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa. W kolejnych latach - przebudowa drogi powiatowej nr 1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – Trześcianka, remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze, a także aktualnie realizowane: remont drogi powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka oraz przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce – wymienia radny wojewódzki a jednocześnie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski - Realizacja tak wielu inwestycji, często w tym samym czasie, wymaga olbrzymiego wysiłku finansowego, administracyjnego i wieloaspektowej pracy w terenie. W tej materii nie do przeceniania jest praca moich pracowników z Zarządu Dróg Powiatowych. A dzięki aktywnej współpracy – z władzami województwa, służbami Wojewody, radnymi i członkami Zarządu z Panem Starostą na czele, jak również wójtami, którzy niejednokrotnie okazują finansowe wsparcie, sukcesywnie usuwamy komunikacyjne białe plamy na drogowej mapie regionu. VI kadencja jest rekordowa pod względem inwestycji na powiatowych drogach publicznych – podkreśla Mikołaj Janowski.

Stwierdzenie to potwierdzają kolejne realizowane inwestycje, nie tylko z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

W VI kadencji realizujemy inwestycje także z Polskiego Ładu – nie tylko etap II ul. Górnej, ponadto pozyskaliśmy 1,4 mln zł na remont odcinków dróg z Podlaskiego Funduszu Gmin i Powiatów – prace na drogach powiatowych, zostały zakończone latem br. Kolejne 2 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich – remont odcinków drogi 1602B właśnie się rozpoczął - dodaje Wicestarosta Joanna Kojło. – Nie ukrywam, że dla mnie przebudowa ul. Górnej ma ogromne znaczenie. To ważna droga z punktu widzenia gospodarczego – jej usytuowanie pozwala na objazd centrum miasta w kierunku i Bielska Podlaskiego, i Białegostoku, jak również w przeciwną stronę -  do Czeremchy i dalej, do granicy powiatu i województwa. Natomiast budowa ścieżki rowerowej to kontynuacja naszych starań w kierunku budowy turystycznego wizerunku regionu, promocji ekologicznych środków transportu oraz skutecznej komunikacji miasta z wytyczonymi już trasami rowerowymi.  Czas realizacji inwestycji sprawia, że inwestycja w szybkim czasie będzie służyć społeczności lokalnej.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Górnej w ramach  I etapu będzie realizowana do października 2023 roku, a następnie, w ramach etapu drugiego, do 31.10.2024. O postępach prac będziemy informować!

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}