W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko uhonorowany na Konwencie Powiatów Województwa Podlaskiego

14.02.2023

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko był współgospodarzem spotkania Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego, które miało miejsce w Białowieży 10 lutego 2023 r. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś.

Legitymacja Starosty Hajnowskiego, którą otrzymał wraz z odznaczeniem

Wyzwania i perspektywy rozwoju samorządów powiatu w kontekście nowej perspektyw finansowej obejmującej lata 2021-2027 oraz aktualnej sytuacji społeczno - ekonomicznej kraju i świata, bezpieczeństwo energetyczne, konieczność czynnej ochrony Puszczy Białowieskiej przy współpracy z rządem i wojewodą w związku z gradacją kornika drukarza, następstwa obecnej sytuacji w Puszczy dla środowiska i społeczności lokalnej, rozwój cyfryzacji administracji, w tym realizacja dużego e-projektu, obejmującego cyfryzację geodezyjnych zasobów w Województwie Podlaskim (w przedsięwzięciu uczestniczą prawie wszystkie powiaty z Podlaskiego, w tym Powiat Hajnowski) – tak przedstawia się przekrój tematów, w obrębie których dyskutowali samorządowcy z regionu i z Polski.

Miejsce konwentu również nie było przypadkowe – Białowieża, turystyczne serce regionu Puszczy Białowieskiej, jeszcze do niedawna objęte czasowym zakazem przebywania, dziś jest otwarte na (dla) turystów.

Wśród licznych głosów i postulatów, które pojawiły się w trakcie obrad, najważniejsze to te dotyczące zacieśnienia współpracy, wypracowania stanowiska odnośnie ochrony Puszczy Białowieskiej; ponadto Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski poinformował o zatwierdzeniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyjętych do realizacji w 2023 (w przypadku Powiatu Hajnowskiego, pozyskaliśmy fundusze na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce - I etap oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1602B ulica w miejscowości Czyże, przyp. red.) oraz nowo ogłoszonym naborze. Z kolei Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś przypomniał o rekordowej alokacji 1,3mld euro w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego, o prawie 90 mln euro większej niż w perspektywie2014-2020. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. rozwój przedsiębiorczości i nowo powstałych firm, a także działalność badawczo-rozwojowa w podlaskich przedsiębiorstwach. Duża pomoc zostanie skierowana na efektywność energetyczną, gospodarkę niskoemisyjną czy ochronę różnorodności biologicznej. Program zakłada również inwestycje w transport bezemisyjny, infrastrukturę drogową, edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego.

Miłym akcentem obrad było uroczyste wręczenie Staroście Hajnowskiemu Andrzejowi Skiepko zaległego odznaczenia, przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego – Srebrnego Krzyża Zasługi. Starosta odebrał odznaczenie z rąk Wojewody Podlaskiego.

Dziękuję za ten niebywały zaszczyt, a Srebrny Krzyż Zasługi dedukuję moim współpracownikom i partnerom, Radzie Powiatu Hajnowskiego i kolegom samorządowcom. Dziękuję koledze Bogdanowi Zielińskiemu, Staroście Wysokomazowieckiemu i jednocześnie Przewodniczącemu Konwentu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, który zaskoczył mnie składając wniosek o przyznanie odznaczenia. Wszelkie tytuły i odznaczenia wzruszają i cieszą, ale nie zwalniają z odpowiedzialności oraz ciężkiej pracy na rzecz społeczności lokalnej. O tym, jak wiele wyzwań przed samorządami powiatu, które są przecież częścią globalnej gospodarki, świadczy wielość tematów, które zostały poruszone podczas obrad. Przed nami duża perspektywa unijna, a wielość obszarów dofinansowania, które się tam znalazły, pozwalają snuć kolejne inwestycyjne plany. By jednak móc inwestować, potrzeba stabilnej sytuacji ekonomicznej, w tym zwiększenia roli samorządów w kształtowaniu legislacyjnej i społecznej rzeczywistości, także w skali regionalnej. Dlatego też postulujemy o uwzględnienie stanowiska społeczności lokalnej w kształtowaniu procesów ochrony Puszczy Białowieskiej. Dziękuję kolegom samorządowcom za dialog, rzeczową debatę i próbę poszukiwania konstruktywnych rozwiązań – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}