W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stanowisko Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie możliwości pozyskania drewna z Nadleśnictw z przeznaczeniem na opał w szczególności mieszkańcom Powiatu Hajnowskiego

29.06.2022

Herb Powiatu Hajnowskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Hajnowskiego w dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Powiatu podjęła stanowisko w sprawie możliwości pozyskania drewna z Nadleśnictw gospodarujących na terenie Puszczy Białowieskiej z przeznaczeniem na opał  w szczególności mieszkańcom Powiatu Hajnowskiego. Mając na uwadze sytuację energetyczną, w trosce o los mieszkańców radni apelują do Ministra Środowiska o możliwość pozyskania drewna na cele opałowe z Nadleśnictw gospodarujących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Kwestia możliwości pozyskiwania opału była poruszana w trakcie posiedzenia Rady Naukowo-Spolecznej LKP Puszcza Białowieska w dniu 22 czerwca 2022 r., w której pracach uczestniczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Poniżej treść Stanowiska:

Załącznik do uchwały Nr XXVII/235/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Stanowisko Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie możliwości pozyskania drewna z Nadleśnictw gospodarujących na terenie Puszczy Białowieskiej z przeznaczeniem na opał  w szczególności mieszkańcom Powiatu Hajnowskiego

Rada Powiatu Hajnowskiego zwraca się z wnioskiem do Ministra Środowiska o podjęcie natychmiastowych działań związanych z możliwością pozyskania drewna na cele opałowe z Nadleśnictw gospodarujących na terenie Puszczy Białowieskiej, z przeznaczeniem w szczególności dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego. Wielu mieszkańców Powiatu Hajnowskiego ogrzewa domostwa drewnem opałowym.

Sytuacja międzynarodowa na rynku paliw powoduje, że w większości stosowane w gospodarstwach domowych paliwa opałowe, takie jak ekogroszek, pelet czy węgiel są obecnie trudno dostępne i drogie.

Powiat Hajnowski od wielu lat znajduje się w grupie najuboższych obszarów w Polsce, a inflacja i sytuacja ekonomiczna na świecie jeszcze bardziej tę sytuację pogłębiła. Według oceny Polskiej Akademii Nauk miasto Hajnówka i w konsekwencji Powiat Hajnowski są obszarami trącącymi funkcje społeczno-gospodarcze, z niekorzystną sytuacją demograficzną, z dużym odsetkiem ludzi w wieku emerytalnym posiadających niskie dochody. Mieszkańcy borykają się z problemem zakupu paliw opałowych ze względów ekonomicznych, a tańszy opał jakim jest drewno z Nadleśnictw gospodarujących na terenie Puszczy Białowieskiej, jest niedostępny. Trudno jest im zrozumieć sytuację, że obecnie nie jest możliwe pozyskanie drewna na opał z lasu znajdującego się najbliższym sąsiedztwie.

Jesteśmy dumni z faktu, że Puszcza Białowieska znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, popieramy ochronę najcenniejszych jej obszarów, ale jesteśmy za zrównoważonym wykorzystaniem jej zasobów. Uważamy, że można pogodzić ochronę bogactwa Puszczy Białowieskiej i gospodarcze wykorzystanie w celu zabezpieczenia drewna opałowego dla ludzi mieszkających tuż obok rozległego kompleksu leśnego. Uważamy, że pozyskanie drewna opałowego w części gospodarczej Puszczy Białowieskiej nie wpłynie negatywnie na jej dobrostan.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ogłosił od 9 maja 2022 r. konsultacje społeczne w sprawie projektu planu urządzenia lasu (PUL) Nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka sporządzonego na lata 2022 – 2031 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko. PUL jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego Nadleśniczy prowadzi racjonalną gospodarkę leśną. Dokumenty te zatwierdzane są przez Ministra Środowiska.

W związku z powyższym, przedstawione stanowisko jest głosem Radnych Powiatu Hajnowskiego w ogłoszonych konsultacjach społecznych, jako przedstawicieli mieszkańców, wybranych przez nich w demokratycznych wyborach.

{"register":{"columns":[]}}