W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stan wyjątkowy przedłużony

04.10.2021

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Warszawa, dnia 1 października 2021 r.

Poz. 1788

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 października 2021 r.
w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego
oraz części województwa lubelskiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) oraz art. 5 ust. 1 i 3 w związku z art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, przedłużam z dniem 2 października 2021 r., na okres 60 dni, stan wyjątkowy wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) na obszarze, na którym stan ten został wprowadzony.
§ 2. W przedłużonym czasie trwania stanu wyjątkowego utrzymuje się:
1)    rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela określone w § 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1;
2)    stosowanie przepisu § 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

{"register":{"columns":[]}}