W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Spotkanie robocze dotyczące opracowania Strategii Terytorialnej Południowo – Wschodniego Podlasia

14.10.2021

Uczestnicy warsztatów - na zdjęciu m.in Starosta Hajnowski, Wicestarosta oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

Dnia 11 października 2021 r. odbyło się w Hajnowskim Domu Kultury spotkanie robocze w ramach prac nad opracowaniem Strategii Terytorialnej dla obszaru Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia, zrzeszającego 31 jednostek samorządu terytorialnego z powiatu hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego oraz 2 gmin powiatu białostockiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów  terytorialnych, w tym wzmocnienie ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno – gospodarczym i z innymi samorządami. Dokument pomoże scalić terytorialnie obszar południowo – wschodniej części Podlasia w spójnym gospodarczym rozwoju i wzmocni go w dążeniach w ubieganiu się o dofinasowanie unijne.

Spotkanie prowadzone było przez ekspertki z firmy PCG Polska, które na podstawie przekazanych przez samorządy dokumentów przeprowadziły analizę obszaru przyrodniczego, społecznego, gospodarczego i przestrzennego terenu Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia oraz w trakcie prezentowania wyników prac poddały ją dodatkowej ocenie zebranych. Podczas dalszej części spotkania  określono szanse i bariery w drodze do rozwoju poszczególnych powiatów oraz usytuowano ważne punkty strategiczne w przestrzeni  lokalnej.  Ważnym czynnikiem spotkań jest bezpośrednie zaangażowanie osób decyzyjnych i przedstawicieli powiatów, miast i gmin w proces budowania strategii, nawiązanie pozytywnych relacji i wzajemne poznanie się sąsiadujących ze sobą powiatów.

Należy podkreślić, że strategia opracowywana jest dzięki wsparciu z budżetu Województwa Podlaskiego, a inicjatorem powołania Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia był Powiat Hajnowski. 

Wydział Promocji i Rozwoju

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}