W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Spalaj kalorie nie śmieci! Zadbaj o powietrze, którym oddychasz

27.01.2022

W ramach nowej kampanii informacyjnej informujemy o szkodliwych następstwach spalania śmieci w domowych kominach.

Spalaj kalorie nie śmieci! Nowa Kampania Powiatu Hajnowskiego. U dołu herb powiatu: na żółtym tle wizerunek żubra i dwóch świerków. Obok napis w szarym kłębie dymu: Ciemny, drażniący, niebezpiecznie szkodliwy – taki jest dym powstający przy spalaniu śmieci – plastiku, folii, gumy, starych mebli, starego obuwia i odzieży.

Dioksyny, Cyjanowodór, tlenki siarki czy węgla – dla wielu z Nas te związki są anonimowe, mimo że towarzyszą nam codziennie. Są wręcz wszechobecne – przede wszystkim w powietrzu, ale również w glebie i wodzie. Choć niewidoczne, są śmiertelnie groźne – niestety, ich sąsiedztwo fundujemy sobie na własne życzenie.

Spalanie odpadów typu: tworzywa sztuczne (plastik, folia, butelki PET, ubrania - bo popularny poliester należy do włókien syntetycznych, niewystępujących w przyrodzie - powstaje z masy polimerowej, na bazie pochodnych ropy naftowej [!]), kartony, opakowania wielomateriałowe, papier z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich, w temperaturach jakie występują w paleniskach domowych (200-500°C), prowadzi do powstawania bardzo groźnych dla zdrowia związków chemicznych.

Sprawdź czym oddychasz!

Lista dolegliwości jest śmiertelnie długa. Na „dobry początek” - dwutlenek siarki (SO2), który u ludzi powoduje trudności w oddychaniu oraz tlenki azotu (NOx), które są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc. Tlenek węgla (CO) także jest trujący dla ludzi i zwierząt: wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy.

Nadal pozostajesz niewzruszony? To poznaj furany i dioksyny - związki, powstające w wyniku samorzutnych reakcji chemicznych, jako produkty uboczne spalania odpadów. To prawdziwie bomba – dioksyny należą do najbardziej  trujących,  rakotwórczych  substancji na  świecie, są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu, lecz ich działanie nie jest natychmiastowe. Dioksyny zabijają powoli -  ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych, jak również skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej.

Tymczasem stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci)! Badania dowodzą, że najwięcej dioksyn dostaje się do środowiska nie z produkcji przemysłowej, lecz właśnie podczas spalania odpadów w gospodarstwach domowych.

Skażone nie tylko powietrze

Im bliżej źródła spalania, tym stężenie trucizn w powietrzu i na gruncie jest większe. Pył, odkładając się w glebie, powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. W przyrodzie nic nie ginie – trucizna wydobywająca się z kominów w wyniku spalania śmieci także nie. Jest w powietrzu, wraz z deszczem wnika w glebę. Potem dostaje się do naszych organizmów wraz z uprawami z przydomowych ogródków. Ale palenie śmieci to nie tylko konsekwencje zdrowotne i środowiskowe – ten, kto pali śmieci naraża siebie i bliskich na niebezpieczeństwo!

Paląc śmieci narażasz się na niebezpieczeństwo!

Spalając 1 kg odpadów z polichlorku winylu PVC, wytwarza się aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną, tworzy żrący kwas solny. Spalane w domowych piecach śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar domu.

Palenie śmieci to tylko pozorne oszczędności – płacisz zdrowiem, bezpieczeństwem, ponadto narażasz się na odpowiedzialność karną!
Nie narażaj siebie i innych, nie narażaj wyjątkowej przyrody Puszczy Białowieskiej! To nasz naturalny skarb, jedyny taki las w Europie - nie truj go, spalaj kalorie, nie śmieci!

Katarzyna Miszczuk
Artykuł powstał w ramach kampanii „Spalaj kalorie nie śmieci” autorstwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy współpracy z Tomaszem Samojlikiem. W ramach kampanii przygotowaliśmy materiały promocyjne – ulotkę edukacyjną oraz ekotorby autorstwa z rysunkiem Pana Tomasza Samojlika. Pakiety wraz za styczniową Gazetą Hajnowską były już dostępne w Urzędzie, teraz szykujemy mały konkurs - zaglądajcie do naszego Facebook :)

Materiały

Spalaj kalorie nie śmieci - ulotka
ulotka.pdf 0.30MB
{"register":{"columns":[]}}