W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Samorząd powiatu wspiera rozwój zawodowy mieszkańców – bony na szkolenia

16.11.2021

Powiat Hajnowski wspiera mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia. Trwa realizacja projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2 RPO – II edycja”.

2,1 mln zł na rozwój kapitału ludzkiego w Powiecie Hajnowskim

Logotypy projektu

Podniesienie swoich kompetencji oraz pozyskanie i uzupełnienie dodatkowych kwalifikacji zawodowych – to główne cele projektu, sklasyfikowane w działaniach 3.2.1 oraz 3.2.2.  Z poddziałania 3.2.1. mogą skorzystać osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach m.in. języków obcych, kompetencji cyfrowych, kompetencji ogólnych (np. przygotowujące do matury, egzaminów eksternistycznych), oprogramowania; obsługi specjalistycznych programów lub studiów podyplomowych. Z kolei w ramach poddziałania 3.2.2. można ubiegać się o dofinansowanie kwalifikacyjnego kursu zawodowego, szkolenia i kursu zawodowego zakończonego egzaminem zewnętrznym lub kursu umiejętności zawodowych.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu i podpiszą umowę, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż 85% wartości kształcenia (poddziałanie 3.2.1 maksymalnie: 9.000 zł/osoba, poddziałanie: 3.2.2.: 15 000 tys. /osoba)! Pozostałe 15 % to wkład własny uczestnika. Realizacja projektu ma ważny wymiar społeczny: o dofinansowanie może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec regionu, szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia (wskaźnik poddziałania 3.2.1.) oraz zamieszkałe na obszarach wiejskich (wskaźnik poddziałania 3.2.1. oraz 3.2.2.).

Mieszkańcy regionu korzystają z bonów na szkolenia: w ramach działania 3.2.1. niesłabnącą popularnością cieszą się kursy językowe, a w listopadzie siedem osób przystąpiło do kursu komputerowego – diagnostyki komputerowej samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych. Mieszkańcy korzystają również z oferty studiów podyplomowych – wśród kierunków, na które podpisane zostały umowy można wymienić: MBA (po ukończeniu studiów absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i nadzorczych oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw), finanse i rachunkowość, socjoterapia, edukacja rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Z kolei w ramach poddziałania 3.2.2. największą popularnością cieszą się kursy: prawo jazdy kat. C CE D i kwalifikacje wstępne wraz z dodatkowymi uprawnieniami, kurs koparkoładowarki oraz kurs „specjalista ds. kadr i płac”.

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jego liderem jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, partnerami: powiaty - hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży i Powiatowe Urzędy Pracy: w Kolnie i Bielsku Podlaskim. Ogólna wartość przedsięwzięcia to ponad 26 mln zł, dofinansowanie: ponad 23 mln zł z czego wartość dotacji dla Powiatu Hajnowskiego to 2,1 mln zł. Dotąd na realizację projektu wydatkowano 648 708,00 zł.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej projektu (przypomnimy, że wniosek aplikacyjny składa się online, kwalifikacji uczestników dokonuje Lider Projektu w Łomży).
Katarzyna Miszczuk

Materiały

Adres strony projektu
{"register":{"columns":[]}}