W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ruszyły zapisy do "Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa – nowa oferta i szansa służby w Wojsku Polskim

07.06.2022

Po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny w dniu 23.04.2022 r. oraz opublikowaniu rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. 2022 poz. 1078) oraz w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2022 poz. 970) rozpoczął się w pełni proces naboru do nowej, ochotniczej formy służby wojskowej.

Zostań żołnierzem - dobrowolna zasadnicza słuzba wojskowa, 4560 zł od pierwszego dnia służby. Szczegółowe informacje i rejestracja na www.zostanzolnierzem.pl

Co daje Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) ochotnikowi?

Zasadniczym celem DZSW jest umożliwienie ochotnikom, w szczególności tym, którzy dotychczas nie pełnili służby wojskowej, odbycia podstawowego szkolenia wojskowego oraz zapewnienie,w dalszej kolejności, zainteresowanym kandydatom płynne przejście do zawodowej służby wojskowej. Po realizacji dwóch etapów szkolenia, praktycznie jedynie od kandydata zależy (po spełnieniu wymagań na danym stanowisku służbowym) czy zostanie żołnierzem zawodowym – stanowisko będzie miał zarezerwowane.

Etapy szkolenia w DZSW a przepustka do zawodowej służby wojskowej

DZSW składa się z dwóch etapów szkolenia:

  • Etap 1 - szkolenie podstawowe do 28 dni, realizowane w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończonego złożeniem przysięgi wojskowej. Szkolenie dla absolwentów „klas mundurowych” może zostać skrócone o 16 dni, w zależności od programu szkolenia. Kandydaci zainteresowani realizacją drugiego etapu szkolenia zostaną skierowani do jednostek wojskowych zgodnie z ich preferencjami na szkolenie specjalistyczne – najczęściej będą to ich docelowe miejsca pełnienia w przyszłości zawodowej służby wojskowej. Żołnierze, którzy nie będą zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej mogą złożyć wiosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej lub Rezerwy Aktywnej.
  • Etap 2 -  szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. To od Dowódców jednostek wojskowych oraz przede wszystkim kandydatów (po spełnieniu wymagań na danym stanowisku) zależeć będzie finalne powołania do zawodowej służby wojskowej, które może nastąpić przed upływem 11 miesięcy. Warto podkreślić, że kandydaci mają prawo do rezygnacji na każdym etapie szkolenia, ponadto mogą powrócić do kontynuacji szkolenia specjalistycznego w kolejnych latach (do 3 lat od przerwania szkolenia). Jeżeli kandydat złożył przysięgę wojskową i odbył szkolenie wojskowe (jest żołnierzem rezerwy) to rozpoczyna szkolenie bezpośrednio od etapu drugiego tj. szkolenia specjalistycznego.

Warunki pełnienia Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

Żołnierzom pełniącym DZSW będzie przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, a także pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska. Czas odbywania DZSW wliczany jest do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia. Ponadto pełniąc DZSW ochotnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie oraz prawo do urlopu wypoczynkowego. Podczas realizacji szkolenia specjalistycznego żołnierze pełniący DZSW będą mieli wybór – nie muszą być „skoszarowani”, mogą pełnić służbę na stanowisku służbowym
i mieszkać poza jednostką wojskową.

Warunki naboru do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

Do DZSW może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki: posiada obywatelstwo polskie, posiada nieposzlakowaną opinię, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, posiada wiek co najmniej 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne, posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej).
Złożenie formalnego wniosku lub akcesu do DZSW jest bardzo proste i możliwe:

  • osobiście w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji (dowolnie wybrane);
  • poprzez logowanie i wypełnienie formularza na portalu rekrutacyjnym zostanzolnierzem.pl

W kolejnym etapie wojskowi rekruterzy kontaktują się z kandydatem i umawiają (do 14 dni) termin i miejsce stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji w którym w ciągu maksymalnie 2 dni kandydaci przechodzą niezbędne procedury naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badanie lekarskie (jeżeli konieczne). Po otrzymaniu pozytywnych wyników rozmów i badań kandydaci otrzymują powołania do wybranych jednostek wojskowych oraz w preferowanych terminach wcieleń.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim

WCR w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór ochotników do różnych form służby wojskowej na terenie obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wysokomazowiecki. Zapraszamy do kontaktu z wojskowymi rekruterami. Z tygodnia na tydzień będziemy informować o kolejnych możliwościach, które kierujemy od młodzieży po wszystkich starszych zainteresowanych mundurem żołnierza Wojska Polskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim
ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 261 398 065

Materiały

ulotka informacyjna
DZSW​_ULOTKA.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}