W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ruszył IV nabór do Centrum Integracji Społecznej (CIS)

30.11.2021

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, praca ze specjalistami, wsparcie finansowe i rzeczowe - uczestnictwo w CIS się opłaca! Powiat Hajnowski angażuje się w działania i projekty z zakresu pomocy społecznej !

2,5 mln na realizację projektu Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Hajnowskim

logotypy projektu

Realizując ustawowe obowiązki dot. pomocy społecznej, samorząd Powiatu Hajnowskiego zaangażował się w realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Liderem przedsięwzięcia jest miasto Łomża, partnerami w naszym regionie - Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce (na poziomie województwa, w projekt zaangażowane są powiaty łomżyński, siemiatycki, zambrowski, wysokomazowiecki, koleński i gmina Boćki).
W efekcie, od 2019 r. w wyniku zaangażowania samorządu Powiatu Hajnowskiego w regionie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. CIS to  "forma reintegracji społecznej i pracy socjalnej powiązana z doradztwem zawodowym mająca na celu skuteczne zorganizowanie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym" – tyle z definicji, bo dla absolwentów CIS, obecnej, dwudziestoosobowej grupy i ich rodzin to prostu szansa na lepsze życie.

Z pomocy CIS mogą skorzystać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. Kluczowymi celami, dla których powołano Centra Integracji Społecznej w Województwie Podlaskim jest podniesienie kompetencji w obszarze społecznym i zawodowym.

Po pierwsze – rehabilitacja społeczna

Praca w CIS przebiega dwuetapowo - uczestnicy CIS zaczynają od zajęć aktywizacji społecznej; biorą udział w indywidualnych i grupowych warsztatach umiejętności społecznych oraz treningach rozwoju osobistego pod opieką psychoterapeutów, socjoterapeutów i doradców zawodowych. Uczestnicy uczą się umiejętności negocjacyjnych, skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów – w sytuacjach osobistych i zawodowych. Dla osób borykających się z uzależnieniem lub/i z problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej, przewidziano wsparcie psychologiczne i pomoc – wystarczy odważyć się i postawić ten pierwszy krok – zgłosić się do CIS. Sekret skuteczności CIS kryje się w indywidualnym podejściu do uczestnika – bowiem dla każdego z nich opracowany jest indywidualny program wsparcia w oparciu o diagnozę sytuacji życiowej danej osoby, jej potencjału i potrzeb. Przy wsparciu terapeutów pokonują swoje słabości, nabywają umiejętności, przydatne w życiu społecznym i zawodowym.  

Po drugie – rehabilitacja zawodowa

Kolejnym krokiem jest rehabilitacja zawodowa obejmująca naukę praktycznych umiejętności jak nauka pisana CV, kurs przedsiębiorczości oraz kursy zawodowe, które zakończą się egzaminem w Cechu Rzemiosł Rożnych w Hajnówce, a kursanci otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy w stawianiu pierwszych kroków w nowych realiach już nie są sami, bo otrzymają i wsparcie, i realną pomoc.

Praca w CIS się opłaca

Zajęcia w CIS odbywają się codziennie 5 dni w tygodniu, wyłącznie dla uczestników CIS w powiecie hajnowskim przewidziano dodatkowe formy wsparcia: świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, dojazd do CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.

Pomocą objęci są również członkowie rodziny uczestnika – dla dzieci i osób dorosłych przewidziano zajęcia z animatorami i streetworkerami, w tym warsztaty artystyczne czy organizacja wycieczek.

O skuteczności CIS świadczą postępy uczestników – aktualnie 20osobowa grupa rozpoczyna kursy w zawodach: pomoc kuchenna, opiekun osób starszych i pomoc gastronomiczna.  W przeszłości organizowane były kursy m.in. operatora wózka widłowego i budowalny – w efekcie uczestnicy CIS dokonali remontu elewacji budynku Zarządu Dróg Powiatowych oraz pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce.

Całkowita wartość projektu, w ramach którego funkcjonuje hajnowski CIS to ponad 25 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO wynosi blisko 20 mln zł. Środki zostaną rozdysponowane na potrzeby tworzenia i funkcjonowania CIS w regionach partnerskich: w ramach realizacji projektu do Powiatu Hajnowskiego trafi ponad 2,5 mln zł. Projekt będzie realizowany do 31.03.2022 r.

Rekrutacja trwa

Formularze rekrutacyjne można składać w terminie 26.11.- 17.12.2021. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie MOPS Hajnówka, Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie: MOPS w Hajnówce, PUP w Hajnówce. PCPR w Hajnówce, CIS w Hajnówce. Kontakt: CIS HAJNÓWKA, ul. 3 Maja 42 (budynek Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej) 17-200 Hajnówka, 729 888 753.
Zdecyduj się na pierwszy krok ku zmianie i aplikuj do CIS!

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}