W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozwój szkolnictwa specjalnego w Powiecie Hajnowskim

13.08.2021

Trwa realizacja projektu polegająca na przebudowie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wraz z dofinansowaniem to ponad 921 tys. zł.

920 tys. zł rozwój szkolnictwa specjalnego w Powiecie Hajnowskim

Celem funkcjonowania mieszkań treningowych jest zapewnienie uczniom warunków do nauki, rozwijania lub utrwalania samodzielności, samoobsługi, pełnienia ról społecznych.  W warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska domowego, zajęcia w mieszkaniach treningowych mają przygotować wychowanków do dalszego życia, w tym treningu przygotowywania posiłków i codziennych czynności jak sprzątanie, prasowanie czy gospodarowanie pieniędzmi. Dochody zostaną pozyskane z działalności Spółdzielni Uczniowskiej – w ramach jej funkcjonowania w sklepie internetowym sprzedażą objęte zostaną produkty ogrodnicze i wyroby rękodzielnicze powstałe w trakcie zajęć.  

W ramach przebudowy zaplanowano zaadoptowanie 120m2 powierzchni – w efekcie powstaną dwa mieszkania treningowe a plac przed mieszkaniami i wokół budynków zostanie zagospodarowany  zielenią: powstaną rabaty kwiatowe, ogródek warzywny i miejsca do odpoczynku – pozostające pod opieką uczniów – tłumaczy Wicestarosta Joanna Kojło.

Projekt stanowi kontynuację działań mającą na celu stworzenie warunków do praktycznej nauki samodzielności  – przypomnijmy, od 2017 r. w SOSW funkcjonują warsztaty treningowe. Do dyspozycji uczniów jest kuchnia, łazienka, pokój dzienny, pracownia artystyczna. Uczestnicy Warsztatów w trakcie zajęć uczą się przygotowywania posiłków (w tym robienia zakupów), gotowania, nakrywania do stołu, zmywania, sprzątania, dbania o wystrój wnętrza. W budynku warsztatów treningowych mieści się także oddział przysposobienia do pracy, w tym oddział  uczniów z autyzmem. Mieszkania treningowe - miejsce, w którym najstarsi uczniowie, od poniedziałku do piątku będą się uczyć samodzielności przez całą dobę, stanowi dopełnienie oferty edukacyjnej Ośrodka. Ponadto placówka inicjuje także szereg przedsięwzięć mających na celu aktywizację wychowanków. W bogatym kalendarzu wydarzeń znajdują się m.in. organizacja imprez cyklicznych, wyjazdy na konkursy, przeglądy i zawody sportowe organizowane przez inne placówki, w tym szkoły specjalne.

Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wspierająca osoby niepełnosprawne w procesach rozwoju intelektualnego i usamodzielniania się stanowi wyznacznik pozytywnych zmian, jakie zaszły w powiecie hajnowskim w obszarze szkolnictwa specjalnego. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce jest jedyną placówką w regionie, która umożliwia realizację obowiązku szkolnego, kompleksowo zajmując się edukacją, wychowaniem i opieką nad osobami z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od urodzenia do 24 roku życia. Ośrodek realizuje Indywidulane Programy Edukacyjno – Terapeutyczne a także systematycznie wprowadza nowatorskie rozwiązania programowe i metody nauczania.  Mieszkania treningowe są przykładem takich działań.

Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym to 921 tys. zł z czego wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 to 626 807,67 zł. Realizacja projektu została zapoczątkowana w 2021, zgodnie z harmonogramem prac przebudowa budynku powinna zostać zakończona w październiku 2021.
Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}