W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozmawiamy o przyszłości Puszczy Białowieskiej

12.12.2022

6 grudnia 2022 r. Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”, gdzie wspólnie z wójtami puszczańskich gmin reprezentował społeczność lokalną.

Prezentacja Plan Zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska - postęp prac

Podczas spotkania miała miejsce prezentacja Planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa (OŚD) UNESCO Puszcza Białowieska, który przygotowuje Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Instytut realizuje Projekt „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”.

Celami projektu jest zachowanie dziedzictwa przyrody oraz ochrona różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń, jak również wypełnienie zobowiązania państwa wynikającego z przystąpienia do Konwencji w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego z 1972 r., a także realizacja decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Przedstawione treści stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji, której głównym tematem było zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego podejścia do zagadnienia i konieczności uwzględnienia potrzeb przyrody i ludzi.

Społeczna Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska to forum włączające w proces decyzyjny wszystkich interesariuszy zaangażowanych w ochronę dziedzictwa Puszczy Białowieskiej. Przy budowie wieloletnich strategii ważnym jest, aby głos społeczności lokalnej został wysłuchany. O potrzebie zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej mówimy od lat, samorząd Powiatu Hajnowskiego angażuje się oraz inicjuje działania zmierzające do wypracowania kompromisu pomiędzy potrzebami rozwoju technicznego a środowiska przyrodniczego. Puszcza Białowieska – obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO, może stać się siłą  napędzającą rozwój regionu – to jeden z naszych głównych atutów, którego my, mieszkańcy, powinniśmy być świadomi. Niemniej, potrzeba konkretnych rozwiązań, woli i zaangażowania, by w procesie ochrony uwzględnić także potrzeby wspólnoty lokalnej, w tym włączenie mieszkańców w proces decyzyjny. W trakcie spotkań na forum Rady wielokrotnie podejmowaliśmy rozmowy na ten temat – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. – Bieżąca kadencja Rady, w której miałem zaszczyt reprezentować samorząd Powiatu Hajnowskiego, dobiegła końca. Dziękuję wszystkim zainteresowanym stronom za aktywne uczestnictwo i rozmowy. Mam nadzieję, że w wyniku prac nad Planem zarządzania dla OŚD UNESCO Puszcza Białowieska uda się wypracować dokument zgodny z oczekiwaniami zarówno lokalnej społeczności, zarządców oraz świata nauki.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}