W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa ul. Pałacowej w Białowieży - droga powiatowa nr 1649B

Kolaż dwóch zdjęć przedstawiających efekt rozbudowy - po lewej efekt przed - nierówny, porośnięty chodnik, efekt po: nowa nawierzchnia jezdni z nowym chodnikiem i wyznaczoną ścieżką rowerową

logotyp Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: flaga i herb Rzeczypospolitej Polskiej

Termin realizacji: wrzesień 2019 - wrzesień 2020
Całkowita wartość projektu:  6 365 838,29 zł, z czego:

 • wkład z budżetu Powiatu Hajnowskiego: 1 495 590,41 zł
 • środki z budżetu gminy Białowieża: 1 623 415,96 zł
 • dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych: 3 119 006,37 zł.

Program: Fundusz Dróg Samorządowych (fundusze zewnętrzne, krajowe)
Cele projektu:
Zakres inwestycji obejmował  rozbudowę ul. Pałacowej na długości 1040,00 mb, w szczególności:

 • roboty drogowe: nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej wraz z peronem, chodników i oświetlenia, przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie oraz zjazdów na posesje,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej (1324 m),
 • przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych,
 • przebudowę kablowych linii elektroenergetycznych.
 • przebudowę 4 skrzyżowań z drogami gminnymi.

Wzdłuż drogi biegnie doświetlona ścieżka rowerowa (1046 m).

Doniesienia medialne:

7,5 mln trafi do Powiatu Hajnowskiego na drogi

Data opublikowania w serwisie: 02.10.2019
Ponad 7,5 mln zł trafi do Powiatu Hajnowskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. To kwota, o którą skutecznie ubiegały się gminy oraz Powiat Hajnowski na remonty dróg w regionie. Symboliczne czeki 1 października 2019 r. wręczył samorządowcom Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podczas konferencji prasowej w hajnowskim szpitalu. W spotkaniu wziął udział także Poseł na Sejm Jacek Bogucki oraz członkowie Zarządu Powiatu Hajnowskiego.

To bardzo udany początek jesieni. Powiat Hajnowski pozyskał dofinansowanie na dwie drogi powiatowe: w miejscowości Kutowa (gmina Narew) oraz ul. Pałacową (gmina Białowieża). Udało się pozyskać ponad 3,5 mln zł! Ponadto, w ramach poprzedniego naboru powiat otrzymał dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Czyże w kwocie  615 458,74 zł. Powiat Hajnowski otrzymał największe wsparcie spośród wszystkich gmin, które aplikowały o fundusze. Umowy podpisało jeszcze pięć samorządów gminnych z regionu, całkowita wartość dofinansowania opiewa na kwotę ponad 7,5 milionów złotych. W ramach tego wyremontowanych zostanie ponad 8 km dróg. Wsparcie przyznane samorządom waha się od 50% do 80% ogólnej wartości projektu. Symboliczne czeki wręczył przedstawicielom Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, w obecności Starosty Hajnowskiego Andrzeja Skiepko. Skala przyznanych środków jest duża – fundusz w Podlaskiem został wzbogacony o dodatkowe 21 mln zł. Modernizacje będą odczuwalne w kontekście bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po tych drogach  – zaznaczył podczas spotkania Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

"Było nam niezmiernie miło gościć Wojewodę Podlaskiego. 7,5 mln zł dla regionu Puszczy Białowieskiej, w tym 3,5 mln dla samorządu Powiatu Hajnowskiego to olbrzymi sukces będący wynikiem ciężkiej, wspólnej pracy – członków Zarządu, Wójtów, Zarządu Dróg Powiatowych. Fundusz Dróg Samorządowych to ważny instrument służący poprawie jakości dróg, bo stwarza możliwości polepszenia stanu dróg także w małych miejscowościach. Chcemy dążyć do zapewnienia mieszkańcom dróg dojazdowych, stąd mając na uwadze płynność ruchu także w wymiarze ponadregionalnym zdecydowaliśmy się aplikować o fundusze na remont drogi w miejscowości Kutowa – która aż do 2020 r. posłuży jako objazd przebudowywanej drogi wojewódzkiej w kierunku Białegostoku a także ul. Pałacowej w Białowieży – rokrocznie odwiedzanej przez tysiące turystów, stąd o konieczności rozbudowy odcinka tej drogi nie trzeba nikogo przekonywać. – mówi Starosta Andrzej Skiepko. – Pomimo dużego sukcesu, przed nami – samorządowcami z regionu powiatu hajnowskiego, jeszcze dużo pracy. Nie chcemy osiadać na laurach, stąd podczas spotkania z Panem Wojewodą i Marszałkiem Województwa Arturem Kosickim w ramach Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego poruszyliśmy kwestię wskaźników dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Mając na uwadze szczególne położenie naszego regionu - bo tereny Powiatu Hajnowskiego nie są uprzemysłowione, blisko połowa obszaru regionu to tereny leśne, cenne przyrodniczo, w imieniu samorządów gminnych zabiegałem o pochylenie się nad kwestią rozważenia zmiany wskaźników – tak, żeby w przyszłości samorządy z Powiatu Hajnowskiego mogły skutecznie aplikować o kolejne fundusze. Jestem wdzięczny Panu Wojewodzie za przychylne ustosunkowanie się do problematyki. Równie mocno podkreślaliśmy konieczność zaakcentowania rozbudowy dróg gminnych i powiatowych w przyszłej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, co również spotkało się z przychylnością Pana Marszałka. Współpraca jest gwarantem każdego sukcesu, na tę chwilę bardzo cieszymy się osiągnięciami, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania mieszkańców regionu. Jestem bardzo wdzięczny Panu Wojewodzie za przychylność i wsparcie Powiatu Hajnowskiego" – podkreśla Starosta Andrzej Skiepko.

Rządowy Fundusz Dróg Samorządowym jest dobrym instrumentem dla wzmacniania działalności inwestycyjnej samorządów. Dofinansowanie jest odniesione do jednego współczynnika – do stopnia dochodowości samorządu w stosunku do średniej krajowej. Czasami jest to wskaźnik mylący przy takim układzie, że jest np. mało mieszkańców na terenie gminy. Ta sprawa była już na rządowym gremiach omawiana i mam nadzieję, że będzie dokonywana zmiana, aby uelastycznić możliwości dofinansowania – wyjaśnił podczas spotkania Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Wykaz dróg, które otrzymały dofinansowanie:

POWIAT HAJNOWSKI:

 •    Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1602B - kontynuacja przebudowy ulicy w miejscowości Czyże, dł. 0,261 km - 1 251 827,49, w kwota dofinansowania 50 %: 615 458,74. Dofinansowanie  pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – nabór z 2018 r.
 •     Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1649B ulicy Pałacowej w Białowieży, dł. 1,040  km. Ogólna wartość projektu: 6 356 838, 29 w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 119 006, 37
 •     Remont odcinka drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew, dł 0,650 km. Ogólna wartość projektu: 704 624,86 w tym dofinansowanie 50%: 331 510,76

Gmina Hajnówka

 •     Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka – etap II,dł. 1,073 km

Wartość ogółem projektu: 1 306 392,80, w tym wartość dofinansowania 50% – 653 196,40

Gmina Narew

 •     Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew, dł. 0,482 km

Wartość inwestycji ogółem: 236 623,00, w tym wartość dofinansowania 50% – 118 311,50

 •     Przebudowa ulicy we wsi Waniewo, gm. Narew, dł. 0,402 km

Wartość inwestycji ogółem: 382 241,61, w tym  wartość dofinansowania 50% –191 120,80

Gmina Dubicze Cerkiewne

 •  Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka,, dł. 1,621 km

Wartość projektu ogółem: 1 500 820,97, w tym wartość dofinansowania 80% - 1 200 656,77

Gmina Narewka

 • Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107100B do drogi wojewódzkiej nr 688 do przejazdu kolejowego, dł. 2,123 km

Wartość projektu ogółem: 2 829 041,28, w tym wartość dofinansowania 50 % - 1 414 520,64

Gmina Białowieża

 • Remont drogi gminnej ul. Browskiej w Białowieży, dł. 0,487 km

Wartość projektu ogółem - 769 420,40, wartość dofinansowania 50 % - 384 710,20 .

W ramach Podlaskiego Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku na drogach powiatowych i gminnych w Podlaskiem otrzymało dofinansowanie 290 inwestycji o łącznej długości ok. 400 km dróg, na kwotę ponad 434 mln zł.

Katarzyna Miszczuk

Samorządowcy z Powiatu Hajnowskiego pozują z symbolicznymi promesami

Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Hajnowskim

Data publikacji w serwisie: 23.07.2020

Powiat Hajnowski aktywnie pozyskuje kolejne środki na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Przypomnijmy – w 2019 r. zrealizowano przedsięwzięcia drogowe o wartości 2,4 mln zł, z czego 1,6 mln to fundusze zewnętrzne (środki z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i budżetów gmin).

Staraniem samorządu powiatu dokonano:

 • przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże;
 • remontu drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew;

(obie inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych);

 • opracowania zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Poddolnej w Hajnówce oraz opracowania projektu kanału deszczowego spinającego kanał w ul. Targowej z kanałem w ul. Poddolnej.

2020 r. to czas kolejnych inicjatyw. Kontynuowana jest  przebudowa ul. Pałacowej, na którą samorząd pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze w ubiegłym roku. Do konieczności realizacji tej inwestycji nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać – to główna droga w najpopularniejszej miejscowości turystycznej w regionie. Całkowita wartość przebudowy to 6.365.892,29 zł, z czego:

 • dofinansowanie na poziomie 50%: ponad 3, 1 mln zł,
 • wkład własny Powiatu Hajnowskiego: ok. 1,6 mln zł,
 • środki z budżetu gminy Białowieża: ok. 1,6 mln zł.

Prace na drodze prowadzone są etapowo, by nie utrudniać codziennej komunikacji. Dotąd przeprowadzono roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i sanitarne, odcinkowo wykonano chodniki i podbudowę nawierzchni drogi. Jest też dobra wiadomość dla rowerzystów: w ramach przebudowy zostanie wykonana ścieżka rowerowa. Prace potrwają do września 2020 r.

 W trakcie przebudowy ul. Pałacowej w Białowieży - prace nad nową nawierzchnią

Również w 2020 r. samorząd wykorzystał szansę, jaką stwarza rządowy Fundusz Dróg Samorządowych: Powiat Hajnowski pozyskał kolejne fundusze na zadanie pn. rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na terenie gminy Czeremcha. W ramach zadania dokona się zmiany nawierzchni drogi oraz profilu poboczy.

"Droga powiatowa nr 1774B usprawni komunikację pomiędzy sąsiednimi powiatami siemiatyckim i hajnowskim, ponadto łączy nasz region z drogą krajową nr 66. Cieszę się, że w kolejnej edycji część środków z Funduszu Dróg Samorządowych ponownie zostanie w naszym regionie" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wartość inwestycji to 813.397,36 zł.  

Środki z rządowego programu nie są jedynym instrumentem finansowym, z którego skorzysta region. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 685, Sejmik Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przekazaniu samorządowi Powiatu Hajnowskiego dotacji celowej na remont dróg powiatowych: 1628B Chrabostówka – Łosinka, 1619B Łosinka – Trywieża, 1622B Kotówka – Dubiny. Umowa w tej sprawie pomiędzy samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Hajnowskim została podpisana 17 czerwca br.  Powiat Hajnowski jest zobowiązany wykonać zadania do 30 listopada br.  

"Cieszę się, że Zarząd Województwa Podlaskiego przychylił się do naszych argumentów i finalnie mieszkańcy miejscowości, przez które przebiega trasa objazdu, będą mogli korzystać z poprawionej infrastruktury. Dziękuję Panu Marszałkowi oraz wszystkim Członkom Zarządu za wolę współpracy, przychylność i chęć pomocy dla mieszkańców naszego regionu" – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

Kolejne umowy na realizację prac inwestycyjnych na drogach powiatowych zostały podpisane z gminami. Urząd Gminy Hajnówka przekaże do budżetu powiatu 40 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji na przebudowę drogi powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Hajnówka. Prace wykona Zarząd Dróg Powiatowych. Natomiast Urząd Gminy Narewka przekaże do budżetu powiatu 30 tys. zł na remont drogi powiatowej 1635B Lewkowo Nowe – Suszcza. Zakres prac obejmuje podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową. Prace również wykona Zarząd Dróg Powiatowych. Z kolei w wyniku porozumienia oba samorządy podejmą wspólny wysiłek finansowy dot. opracowania dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1640B na odcinku Narewka – stacja paliw PERN (Zabłotczyzna). Inwestycja ma kosztować 70 tys. zł.

Podsumowując, całkowita wartość ww. inwestycji na drogach powiatowych to 8 503 995,95 zł.

Katarzyna Miszczuk

Inwestycje w Powiecie z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych

Data publikacji: 16.09.2020
4 484 786,87 zł pozyskał Powiat Hajnowski na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych od momentu jego funkcjonowania. Pierwsze inwestycje w ramach programu ruszyły w 2019 r.
Dzięki rządowemu wsparciu  na drogach powiatowych zrealizowano następujące zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B - kontynuacja przebudowy ulicy w miejscowości Czyże

Czas realizacji: 2018/2019
Całkowita wartość projektu to 1 251 827,49 zł, w tym:

 • dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu - 615 458,74 zł
 • wkład własny Powiatu Hajnowskiego to  321 155,56 zł
 • środki z budżetu gminy Czyże to 315 213,19 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew

Czas realizacji: 2019
Całkowita wartość inwestycji to 704 624,86 zł, z czego:

 • dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu - 331 510,76 zł
 • wkład własny Powiatu Hajnowskiego to  186 557,05 zł
 • środki z budżetu gminy Narew to 186 557,05 zł

Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B

Czas realizacji: 2019/2020
Całkowita wartość przebudowy to 6 365 838,29 zł, z czego:

 • dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych: 3 119 006,37 zł
 • wkład z budżetu Powiatu Hajnowskiego: 1 495 590,41 zł
 • środki z budżetu gminy Białowieża: 1 623 415,96 zł

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa

Czas realizacji: 2020, Całkowita wartość inwestycji to 837 585, 56 zł, z czego:

 • 418 793, 00 zł – wartość dofinansowania pozyskana przez samorząd Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wartości 50%,
 • 118 793,00 zł – budżet Powiatu Hajnowskiego,
 • 300 000, 00 zł – wsparcie gminy Czeremcha.

Inwestycje znacząco wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Całkowita wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych od początku funkcjonowania programu to 9 159 876,20 zł.

Katarzyna Miszczuk

Rozbudowa ul. Pałacowej stała się faktem!

Data publikacji: 10.10.2020

06 października br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży. W tym ważnym dla samorządu Powiatu Hajnowskiego wydarzeniu udział wzięli: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, duchowni obu białowieskich kościołów i Biskup Hajnowski Paweł, samorządowcy z regionu: Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Eugeniusz Saczko; radni powiatowi – Lech Jan Michalak, Bogusław Szczepan Łabędzki, Krzysztof Petruk, Piotr Filimoniuk i Mateusz Damian Gutowski; członkowie Zarządu: Roman Ostpaczuk, Jarosław Gerasimiuk i Olga Rygorowicz; pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, radny wojewódzki Mikołaj Janowski a także pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw, zaangażowanych w realizację inwestycji z Prezesem Przedsiębiorstwa MAKSBUD Janem Miniuk na czele. Obecnych na uroczystości przywitała Wicestarosta Joanna Kojło. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Pałacowej w Białowieży, tak długo wyczekiwana, zakończyła się sukcesem. To ważny odcinek drogi dla rozwoju powiatu hajnowskiego. Słowa podziękowania kieruję w stronę Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Józefa Paszkowskiego - z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 50% wartości inwestycji"  – podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

A kwota przedsięwzięcia jest imponująca -  całkowita wartość przebudowy to 6 365 838,29 zł, z czego:

 • wkład z budżetu Powiatu Hajnowskiego: 1 495 590,41 zł
 • środki z budżetu gminy Białowieża: 1 623 415,96 zł
 • dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych: 3 119 006,37 zł.

"Fundusz Dróg Samorządowych umożliwia realizację wielu inwestycji, pozwala spełniać lokalne marzenia. Bo o tym, że droga w Białowieży była inwestycją pilną nikogo nie trzeba przekonywać" – mówił podczas uroczystości Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Droga powiatowa, pełniąca jednocześnie rolę głównej ulicy w Białowieży przeszłą gruntowną metamorfozę. Ubytki w postaci dziur, wyrw i pęknięć w asfalcie to przeszłość. Zakres inwestycji obejmował  rozbudowę ul. Pałacowej na długości 1040,00 mb, w szczególności:

 • roboty drogowe: nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej wraz z peronem, chodników i oświetlenia, przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie oraz zjazdów na posesje,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej (1324 m),
 • przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych,
 • przebudowę kablowych linii elektroenergetycznych.
 • przebudowę 4 skrzyżowań z drogami gminnymi.

Wzdłuż drogi biegnie doświetlona ścieżka rowerowa (1046 m), co dla turystycznej Białowieży i tłumnie ciągnących do niej fanów dwóch kółek znacząco poprawki komfort poruszania się. "Droga to teraz wizytówka Białowieży" - lokalni samorządowcy nie kryją dumy. "Ulica Pałacowa w Białowieży spełnia te standardy, których byśmy oczekiwali od turystycznego miejsca, odwiedzanego przez obywateli z Europy i świata" – zaznacza zaś Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. W trakcie uroczystości Wojewoda mówił także o  społecznej i ekonomicznej roli Funduszu: "Fundusz Dróg Samorządowych wzmacnia możliwości inwestycyjne samorządów. Mam też taką refleksję, że te inwestycje mają charakter integracyjny – integrują społeczności lokalne, łącząc miejscowości przez które dana droga przebiega oraz samorządy. Na przykładzie dzisiejszej uroczystości – udział finansowy miał też białowieski samorząd. Fundusz Dróg Samorządowych daje szansę tym zadaniom i potrzebom inwestycyjnym, które wyrażają samorządy. Cieszę się, że nasze Województwo jest w czołówce, jeśli chodzi o ilość środków, które są przyznawane".

Finalnie rozbudowa ul. Pałacowej w Białowieży przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawi komfort poruszania się. "Ta inwestycja nie udałaby się gdyby nie szeroka współpraca. Dziękuję wójtowi Gminy Białowieża Panu Albertowi Litwinowicz – finansowe wsparcie gminy Białowieża jest bezcenne. Dziękuję pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych z Dyrektorem Mikołajem Janowskim na czele za tytaniczną pracę na rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości powiatowych dróg. Dziękuję Panu Henrykowi Łukaszewiczowi za popieranie naszych starań w posykiwaniu środków na inwestycje w regionie. Za przychylność dziękuję radnym Powiatu Hajnowskiego oraz radnym gminy Białowieża. Z kolei wykonawcy – firmie MAKSBUD z Bielska Podlaskiego za sprawną realizację robót budowalnych. Myślę, że życzeniem nas wszystkich jest, żebyśmy mogli być świadkami podobnych uroczystości w kolejnych latach" – puentuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. Uroczystość zwieńczyło symboliczne poświęcenie drogi przez Biskupa Hajnowskiego Pawła, ks. Sergiusza Korcha - proboszcza białowieskiej parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Białowieży oraz ks. Bogdana Popławskiego, proboszcza Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży.

***

Samorząd Powiatu Hajnowskiego zrealizował 4 inwestycje z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość rządowego wsparcia dla wszystkich inwestycji to 4 484 786,87 zł, zaś całkowity koszt przedsięwzięć - uwzględniając wkład własny samorządu Powiatu Hajnowskiego i budżet gmin to 9 159 876,20 zł. Więcej o inwestycjach realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Katarzyna Miszczuk

 

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}