W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa

Kolaż zdjęć - po lewej droga przed: nawierzchnia z piasku, zarośnięte pobocza, dogra po: nowy asfalt, wyrównane pobocza

logotyp Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych: flaga i godoło Rzeczypospolitej Polskiej

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa
Termin realizacji: Lipiec 2020 – listopad 2020
Program: Funduszu Dróg Samorządowych
Finansowanie:

 • 418 793, 00 – wartość dofinansowania pozyskana przez samorząd Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych,
 • 118 793,00 – budżet Powiatu Hajnowskiego,
 • 300 000, 00 – wsparcie gminy Czeremcha.

Osiągnięte rezultaty:
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1774B na odcinku 1594 m, w tym:

 • wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna),
 • wykonanie obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • odmulenie obustronnych przydrożnych rowów oraz remont przepustów pod zjazdami,
 • remont istniejącego przepustu pod koroną drogi,
 • wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Doniesienia medialne:

Powiat Hajnowski pozyskał kolejne fundusze na inwestycje

Data publikacji: 07.05.2020

2 539 032,17 zł trafi do Powiatu Hajnowskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. To kwota, o którą skutecznie ubiegały się gminy oraz Powiat Hajnowski na remonty dróg w regionie. Symboliczne czeki 5 maja 2020 r. wręczył samorządowcom Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Powiat Hajnowski pozyskał 859 139,95 zł na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1774B na terenie gminy Czeremcha. Całkowita wartość inwestycji to ok. 1,7 mln zł. Pozostała wartość to wkład własny samorządów – Powiatu Hajnowskiego i gminy Czeremcha. W ramach przebudowy dokona się modernizacji nawierzchni drogi oraz profilu poboczy.

"Droga powiatowa nr 1774B usprawni komunikację pomiędzy sąsiednimi powiatami siemiatyckim i hajnowskim, ponadto łączy nasz region z drogą krajową nr 66. Cieszę się, że w kolejnej edycji część środków z Funduszu Dróg Samorządowych ponownie zostanie w naszym regionie" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Poza Powiatem Hajnowskim, dofinasowanie otrzymały także:

 • 235 406, 59 zł - Gmina Białowieża na przebudowę ul. Paczoskiego w Białowieży, etap II
 • 120 000,00 zł– gmina Kleszczele na remont drogi lokalnej Saki – Zaleszany
 • 237 048,01 zł – gmina Narew na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Istok
 • 1 087437,62 – gmina Narew na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże.

Środki na inwestycję w gminie Czeremcha nie są jednymi, które pozyskał samorząd Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego instrumentu finansowego  również w ub. udało się zrealizować kilka kluczowych inwestycji: remont odcinka drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1602B - kontynuacja przebudowy ulicy w miejscowości Czyże. W 2020 r. kontynuowana jest rozbudowa ulicy Pałacowej w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B) - to największa ze wszystkich trzech przedsięwzięć, na jakie udało się pozyskać fundusze w 2019 r. Całkowita wartość zadania zamknie się w kwocie 6 365 838, 29 zł,  z czego 3 119 006,37 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą część po 1 623 415, 96 zł pokryją Powiat Hajnowski i gmina Białowieża. Zakres tej inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę drogi na długości 1040,0 m., w tym budowę nowej konstrukcji jezdni i kanalizacji deszczowej, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników oraz zjazdów do nieruchomości, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zatoki autobusowej, budowę oświetlenia chodnika oraz przejść dla pieszych, a także niezbędne przebudowy kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych.

Katarzyna Miszczuk

fot. Podlaski Urząd Wojewódzki

Trwa rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1774B

Data publikacji: 05.10.2020

Trwa Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa. Praca wre!

Na modernizowanym odcinku (1594 m) wykonano m.in. nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz  przebudowy istniejących zjazdów. Trwają prace związane z wykonaniem obustronnych poboczy oraz odmulenia obustronnych przydrożnych rowów. W efekcie droga nie przypomina tej sprzed kilku miesięcy!

Całkowita wartość inwestycji to 837 585, 56 zł, z czego:

 • 418 793, 00 zł – wartość dofinansowania pozyskana przez samorząd Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wartości 50%,
 • 118 793,00 zł – budżet Powiatu Hajnowskiego,
 • 300 000, 00 zł – wsparcie gminy Czeremcha.

Powiat Hajnowski w miarę możliwości budżetowych, stara się korzystać ze wsparcia finansowego, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Naszym priorytetem jest dbałość o zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej oraz inicjowanie przedsięzwięć  wspierających rozwój gospodarczy, a temu niewątpliwie służą inwestycje drogowe  - mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Wartość rządowego wsparcia dla wszystkich inwestycji realizowanych z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych od  początku funkcjonowania programu to  4 484 786,87 zł. Całkowity koszt wszystkich przedsięwzięć - uwzględniając wkład własny samorządu Powiatu Hajnowskiego i budżet gmin to 9 159 876,20 zł.

Inwestycje w Powiecie z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych

Data publikacji: 16.09.2020

4 484 786,87 zł pozyskał Powiat Hajnowski na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych od momentu jego funkcjonowania. Pierwsze inwestycje w ramach programu ruszyły w 2019 r.
Dzięki rządowemu wsparciu  na drogach powiatowych zrealizowano następujące zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B - kontynuacja przebudowy ulicy w miejscowości Czyże

Czas realizacji: 2018/2019
Całkowita wartość projektu to 1 251 827,49 zł, w tym:

 • dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu - 615 458,74 zł
 • wkład własny Powiatu Hajnowskiego to  321 155,56 zł
 • środki z budżetu gminy Czyże to 315 213,19 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew

Czas realizacji: 2019
Całkowita wartość inwestycji to 704 624,86 zł, z czego:

 • dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu - 331 510,76 zł
 • wkład własny Powiatu Hajnowskiego to  186 557,05 zł
 • środki z budżetu gminy Narew to 186 557,05 zł

Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B

Czas realizacji: 2019/2020
Całkowita wartość przebudowy to 6 365 838,29 zł, z czego:

 • dofinansowanie na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych: 3 119 006,37 zł
 • wkład z budżetu Powiatu Hajnowskiego: 1 495 590,41 zł
 • środki z budżetu gminy Białowieża: 1 623 415,96 zł

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa

Czas realizacji: 2020, Całkowita wartość inwestycji to 837 585, 56 zł, z czego:

 • 418 793, 00 zł – wartość dofinansowania pozyskana przez samorząd Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wartości 50%,
 • 118 793,00 zł – budżet Powiatu Hajnowskiego,
 • 300 000, 00 zł – wsparcie gminy Czeremcha.

Inwestycje znacząco wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Całkowita wartość wszystkich inwestycji zrealizowanych z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych od początku funkcjonowania programu to 9 159 876,20 zł.

Katarzyna Miszczuk

Fundusz Inwestycji Lokalnych – pierwsze sfinansowane zadania

Data opublikowania: 2020-12-29

W ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Hajnowski otrzymał wsparcie w wysokości 2 146 823,00 zł.

"We wrześniu br., gdy środki wpłynęły na rachunek bankowy, mówiłem, że fundusze zostaną wykorzystane na inwestycje sprzyjające rozwojowi społeczności lokalnej. Tak też się stało" – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Środki z Funduszu mającego na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom COVID-19 pokryły wartość wkładu własnego samorządu w realizacji zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa”. Na ten cel Powiat Hajnowski wydatkował z Funduszu  kwotę 99 921,38 zł. Całkowita wartość inwestycji to 837 585, 56  zł.

Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w 2020 r., swoim zakresem obejmowało rozbudowę drogi powiatowej nr 1774B (gmina Czeremcha) na odcinku 1594 m. Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Katarzyna Miszczuk

 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}