W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodzaje pomocy

10.01.2022

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie. Porady prawne, mediacje, doradztwo obywatelskie. Na mapie powiatu zaznaczono miejscowości, w których znajdują się punkty: Narewka i Hajnówka.

W zależności od potrzeb, możesz skorzystać z pomocy prawnika, doradcy, mediatora.

Porada prawna:

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej i przygotuje projekt potrzebnego pisma – ale tylko w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. Jeżeli sprawa jest już w sądzie, w ramach nieodpłatnej pomocy możesz wnioskować o pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Doradztwo obywatelskie

Do doradcy obywatelskiego świadczącego pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego mogą zgłosić się np. osoby zadłużone po porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Doradca po zapoznaniu się z sytuacją zgłaszającego poinformuje o przysługujących prawach i obowiązkach, a biorąc pod uwagę indywidulaną sytuację osoby zgłaszającej się po pomoc, wesprze w samodzielnym rozwiązywaniu problemu poprzez opracowanie planu działania i pomoc w jego realizacji, skierowanie do instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy bądź zaproponuje mediację.

Mediacja

Jeżeli pozostajesz w sporze (z inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd.) a chciałbyś dojść do porozumienia – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Rolą mediatora jest przeprowadzenie mediacji celem polubownego rozwiązania sporu. Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jeśli nie jesteś pewien, który rodzaj oferowanej pomocy – mediacja, poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – zgłoś się do naszych punktów po informacje!

Nieodpłatna pomoc prawna - dla kogo?

System niepodatnej pomocy prawnej funkcjonuje od 2016 r.  Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – która złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

{"register":{"columns":[]}}