W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Będą pieniądze na rozwój dostępności w 2022 r.!

13.12.2021

Powiat Hajnowski ponownie przystępuje do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2022 r.

Powiat Hajnowski ponownie przystępuje do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2022 r.

Tym samym samorządy, zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych i organizacje pozarządowe po raz kolejny będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wniosków w zakresie poprawy dostępności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki udziału.   

Nadrzędnym celem realizacji Programu jest zapewnienie dostępności przestrzeni publicznej osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wdrożenie mechanizmów umożliwiających każdemu bezproblemowe poruszanie się w tej przestrzeni i tym samym samodzielne zaspokojenie potrzeb to olbrzymie wyzwanie, jakie stoi przed administracją publiczną każdego szczebla. Program ma wzmocnić rozwój dostępności poprzez wsparcie działań i inicjatyw z zakresu 7 obszarów.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" był realizowany także w 2021 r. - wpłynął jeden wniosek o wartości 105 tys. zł – PFORN dofinansował gminie Kleszczele zakup mikrobusu 9miejscowego przystosowanego do przewozu osób korzystających z wózków inwalidzkich. Z kolei w 2020 r. jednym z beneficjentów był Powiat Hajnowski, który skutecznie wnioskował o dofinansowanie projektu dot. likwidacji  barier w poruszaniu się w budynku Starostwa Powiatowego - otrzymaliśmy środki na remont publicznej łazienki w budynku urzędu. Z programu skorzystały także powiatowe jednostki: II LO z DNJB (likwidacja barier architektonicznych) oraz Dom Pomocy Społecznej ROKITNIK (likwidacja barier transportowych).

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r. to:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

     Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

 1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)    120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b)    100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,
c)    300.000,00 zł dla autobusów;
5.    obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
6.    obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7.    w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G Programu przyjmowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie od 15 grudnia 2021 do 10 lutego 2022 r., natomiast wnioski obszarów A i E przyjmowane są w trybie ciągłym przez Podlaski  Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego dla miejsca realizacji projektu.
Wszelkie informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie: www.pfron.org.pl oraz w przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Oddziałem Podlaskim PFRON pod numerem tel. 85 733 87 14;  kom. 504 852 15, lub e-mail: EPomian@pfron.org.pl lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce nr tel. 85 682 36 42, lub e-mail: egrygoruk@powiat.hajnowka.pl 

Materiały

Link do strony o szczegółach Programu
{"register":{"columns":[]}}