W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10 najlepszych powiatów w Polsce w swojej kategorii

23.09.2021

Powiat Hajnowski nieprzerwanie od kilku lat „okupuje” miejsce w pierwszej dziesiątce w swojej kategorii (powiaty do 60 tys. mieszkańców). W tym roku także - po raz kolejny Powiat Hajnowski znalazł się w gronie liderów, a nawet poprawił swój ubiegłoroczny wynik – przeskoczyliśmy z VIII na VI miejsce!

6 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich - Powiat Hajnowski w gronie najlepszych powiatów w kraju!

Uroczyste uhonorowanie  odbyło się w dniach 16-17 września br. w Wiśle podczas XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Nagrodę dla Powiatu Hajnowskiego odebrał Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking trwa przez cały rok i stanowi wszechstronną ocenę działalności samorządu, zaś kolejność uzależniona jest od wyników osiąganych przez dany powiat - podstawowym kryterium jest aktywność w swoim środowisku. Spectrum punktowanych działań jest bardzo szerokie. Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu blokach tematycznych, takich jak m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca, rozwój społeczeństwa informacyjnego czy promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Na każdym z tych pól Powiat Hajnowski może pochwalić osiągnięciami, czego dowodem jest miejsce w pierwszej dziesiątce. O szóstym miejscu w rankingu zaważyły przede wszystkim punkty za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych i unijnych – a na tym polu Powiat Hajnowski ma się czym pochwalić.

Rok 2020 to 33 projekty, z których większość ma swoją kontynuację. Na realizację projektów i inwestycji wydatkowano w ubiegłym roku ponad 30 mln zł – na tę sumę składają się fundusze z budżetu powiatu, fundusze krajowe i unijne. Docelowo całkowita wartość projektów to ponad 85 mln zł! Pozyskane środki pozwalają na realizację wielu przedsięwzięć – inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych.

A za rok 2021 r.  suma punktów będzie jeszcze wyższa ze względu na tegoroczne inwestycje z udziałem funduszy unijnych – trwają prace poscaleniowe w gminach Dubicze Cerkiewne, Narew i Narewka; aktualnie powiat realizuje 4 projekty w tym zakresie. Kolejne 4,9 mln zł samorząd powiatu pozyskał w tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych:

  • przebudowa drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze,
  • przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły.

W 2021 r. również rozpoczęła się realizacja trzech projektów promocyjno – turystycznych: „Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi”, „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” (w obydwu Powiat hajnowski jest beneficjentem głównym) oraz „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – w roli partnera. Ale ciężka praca popłaca – w efekcie wielostronnej współpracy na realizację zadań z zakresu rozwoju turystyki i promocji do regionu trafi ponad 0,5 mln zł – to suma dofinansowania wszystkich projektów. Ich całkowita wartość zaś to ok. 146 632,00 euro (ok. 626 014 tys. zł).

Z kolei dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),  osoby ze szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wartość środków na wydatki na ten cel w 2021 r. to ponad 1,5 mln zł.

Fundusze unijne pozyskał też Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – szkoła aktualnie realizuje duży projekt edukacyjny pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja" o wartości ponad 2,1 mln zł. Ponadto, w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Hajnówce, szkoła w roli partnera od 2021 r. realizuje inicjatywę Podlaski Kompas Pracy. Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z  pracodawcami. Szkoła zostanie włączona do Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, mającego na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz opracowanie programu zewnętrznego wsparcia placówki.

Punktacja kwalifikująca nasz powiat do pierwszej dziesiątki liderów to tak naprawdę suma wszystkich pozytywnych zmian, które zaszły i zachodzą w naszym regionie:

Powiat Hajnowski od 2012 r. plasuje się w pierwszej 10 powiatów w swojej kategorii.  Cieszę się, że naszym następcom w poprzedniej, V kadencji Rady Powiatu, udało się utrzymać ten pozytywny trend. Nagrodę dedykuję wszystkim mieszkańcom naszego regionu oraz pracownikom starostwa – wspólną pracą budujemy pozytywny wizerunek regionu w Polsce i świecie oraz lepszą przyszłość powiatu. Szczególnie cieszy fakt, że w gronie liderów znalazły się aż 3 powiaty z Województwa Podlaskiego, przy czym Powiat Augustowski otwiera listę rankingową, zaś Powiat Bielski uplasował się na miejscu 9. Wysokie lokaty podlaskich samorządów pokazują potencjał Podlasia oraz dynamikę rozwoju regionu   – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

ZPP został powołany w 1999 r., by reprezentować interesy samorządów powiatowych. Powiat Hajnowski jest członkiem – założycielem. Związek Powiatów Polskich skupia 315 powiatów i miast na prawach powiatów.

Katarzyna Miszczuk

 

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}